Publika verksamheter och arkiv

Kontaktuppgifter för publik verksamhet och arkiv som förvaras i Landsarkivet i Uppsala. Om du vill nå riksarkivarien eller övriga verksamheter i Riksarkivet, se Nyckelpersoner.

Bokning

Visningar, studiebesök, mediekontakter

landsarkivet.ula[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

Jenny Modig
010-476 75 63
jenny.modig[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Biblioteket

Länk till Riksarkivets bibliotek

Ledning för Landsarkivet i Uppsala

Nina Sjöberg, landsarkivarie
nina.sjoberg[at]riksarkivet.se

Stefan Kardell, chef Sektionen för bevarande och tillgängliggörande och Sektionen för kunskapsspridning, utveckling och stöd
stefan.kardell [at]riksarkivet.se

Carina Gunnarsson, chef Sektionen för tillhandahållande
carina.gunnarsson[at]riksarkivet.se

Frågor om och ur arkiven

Om du har frågor om eller ur arkivhandlingar använd våra Använd gärna beställningsformulär eller kontakta Riksarkivets gemensamma kundtjänst 010-476 70 00.
Uppgifter om vilka arkiv vi förvarar finns att söka i Nationell arkivdatabas-NAD

Registrator

landsarkivet.ula[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Carina Gunnarsson
Sidan publicerad: 2017-05-29 | Sidan senast uppdaterad: 2017-08-23