Läsesal

Anders Isberg
010-476 82 62
anders.isberg[at]riksarkivet.se

Bokningar

Visningar, studiebesök, kurser.
Petra Nyberg
petra.nyberg[at]riksarkivet.se

Mediekontakter

Petra Nyberg
petra.nyberg[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

riksarkivet[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Rådgivning och leveranser av enskilda arkiv

Maria Wallin
maria.wallin[at]riksarkivet.se

Ledning

Göran Kristiansson, enhetschef
010-476 82 15
goran.kristiansson[at]riksarkivet.se

David Larsson, sektionschef Arkiv och samlingar
010-476 83 00 
david.larsson[at]riksarkivet.se

Anders Isberg, sektionschef Publik verksamhet
010-476 82 62
anders.isberg[at]riksarkivet.se

Registrator

riksarkivet[at]riksarkivet.se

Bibliotek

Bibliotekarie Ingemar Sjöquist
ingemar.sjoquist[at]riksarkivet.se
Länk till Riksarkivets bibliotek

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg