Publika verksamheter och arkiv

Kontaktuppgifter för publik verksamhet och arkiv som förvaras i Landsarkivet i Lund.

Läsesal

Anders Isberg
010-476 82 62
anders.isberg[at]riksarkivet.se

Bokning

Visningar, studiebesök, kurser
Petra Nyberg
petra.nyberg[at]riksarkivet.se

Mediekontakter

och film- och radio/TV-inspelningar
Petra Nyberg
petra.nyberg[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

riksarkivet[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Rådgivning och leveranser av enskilda arkiv

Maria Wallin
maria.wallin[at]riksarkivet.se

Ledning för Landsarkivet i Lund

Göran Kristiansson, enhetschef

010-476 82 15
goran.kristiansson[at]riksarkivet.se

David Larsson, sektionschef Arkiv och samlingar
010-476 83 00 
david.larsson[at]riksarkivet.se

Anders Isberg, sektionschef Publik verksamhet
010-476 82 02
anders.isberg[at]riksarkivet.se

Frågor om och ur arkiven

Om du har frågor om eller ur arkivhandlingar använd våra Använd gärna beställningsformulär eller kontakta Riksarkivets gemensamma kundtjänst 010-476 70 00.
Uppgifter om vilka arkiv vi förvarar finns att söka i Nationell arkivdatabas-NAD

Registrator

riksarkivet[at]riksarkivet.se

Biblioteket

Bibliotekarie Ingemar Sjöquist
ingemar.sjoquist[at]riksarkivet.se
Länk till Riksarkivets bibliotek

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg