Publika verksamheter och arkiv

Kontaktuppgifter för publik verksamhet och arkiv som förvaras i Landsarkivet i Lund.

Läsesal

Anders Isberg
010-476 82 62
anders.isberg[at]riksarkivet.se

Bokning

Visningar, studiebesök, kurser
Jan-Eric Bruun
010-476 82 06
jan-Eric.bruun[at]riksarkivet.se

Mediekontakter

och film- och radio/TV-inspelningar
Petra Nyberg
petra.nyberg[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

Jenny Modig
010-476 75 63
jenny.modig[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Rådgivning och leveranser av enskilda arkiv

David Larsson
010-476 83 00
david.larsson[at]riksarkivet.se

Ledning för Landsarkivet i Lund

Göran Kristiansson, landsarkivarie
010-476 82 15
goran.kristiansson[at]riksarkivet.se

David Larsson, sektionschef sektion Bevara och tillgängliggöra
010-476 83 00 
david.larsson[at]riksarkivet.se

Jan-Eric Bruun, sektionschef sektion Kunskapsöverföring och service
010-476 82 06
jan-Eric.bruun[at]riksarkivet.se

Anders Isberg, sektionschef sektion Tillhandahålla och tillgängliggöra
010-476 82 02
anders.isberg[at]riksarkivet.se

Frågor om och ur arkiven

Om du har frågor om eller ur arkivhandlingar använd våra Använd gärna beställningsformulär eller kontakta Riksarkivets gemensamma kundtjänst 010-476 70 00.
Uppgifter om vilka arkiv vi förvarar finns att söka i Nationell arkivdatabas-NAD

Registrator

landsarkivet.lla[at]riksarkivet.se

Biblioteket

Bibliotekarie Ingemar Sjöqvist
ingemar.sjoqvist[at]riksarkivet.se
Länk till Riksarkivets bibliotek

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg