Bokningar

Visningar, studiebesök och kurser.
Mona Bergman 010-476 81 13
mona.bergman[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

Se information på riksarkivet.se/leverera-arkiv

Leveranser av enskilda arkiv

Magnus Zetterström 010-476 80 42

magnus.zetterstrom[at]riksarkivet.se

 

Ledning

Enhetschef Håkan Viklund 010-476 81 68
hakan1.viklund[at]riksarkivet.se

Läsesal

Läsesalarna nås via Riksarkivets gemensamma kundtjänst 010-476 70 00 eller via e-post lasesal.hla.rb[at]riksarkivet.se (Rosenbäcksallén), lasesal.hla.acn[at]riksarkivet.se (Arkivcentrum Nord).

Registrator

riksarkivet[at]riksarkivet.se