Publika verksamheter och arkiv

Kontaktuppgifter för publik verksamhet och arkiv som förvaras i Landsarkivet i Härnösand.

Bokning

Visningar, studiebesök, kurser
Arkivarie Mona Bergman 010-476 81 13
mona.bergman[at]riksarkivet.se

Leveranser av statliga arkiv

Jenny Ekarna
010-476 75 63
jenny.ekarna[at]riksarkivet.se
Leverera statliga arkiv

Leveranser av enskilda arkiv

Magnus Zetterström 010-476 80 42
magnus.zetterstrom[at]riksarkivet.se

Ledning för Landsarkivet i Härnösand

Landsarkivarie Kenneth Hänström
010-476 80 62
kenneth.hanstrom[at]riksarkivet.se

Frågor om och ur arkiven

Om du har frågor om eller ur arkivhandlingar använd gärna våra beställningsformulär eller kontakta Riksarkivets gemensamma kundtjänst 010-476 70 00.
Uppgifter om vilka arkiv vi förvarar finns att söka i Nationell arkivdatabas-NAD