Flaggorna hissas varannan till heraldiskt höger och varannan till heraldiskt vänster, dvs. man bestämmer placeringen stående framför stängerna med ryggen mot byggnaden. Om antalet flaggstänger är udda hissas svenska flaggan på den mittersta stången. Är antalet flaggstänger jämna hissas svenska flaggan på flaggstången närmast till höger från mitten (betraktandes med ryggen mot byggnaden). Om det behövs, hissas svenska flaggor på de yttersta flaggstängerna för att de skall ej stå tomma.

Udda antal flaggstänger

Tre flaggstänger

3 flaggstängerFlaggning för en utländsk nation

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländsk nation på stången nr 2 och 3.

Flaggning för två utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2 och 3 i bokstavsordning.

Om byggnaden är försedd med tre fasadflaggstänger hissas flaggor enligt bilden.

Om t.ex. en länsstyrelse vill flagga med svenska flaggan och EU-flaggan, hissas svenska flaggan på flaggstång nr 1, EU-flaggan på nr 2 och länsstyrelsens flagga på nr 3.

Fem flaggstänger

5 stängerFlaggning för en utländsk nation

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländsk nation på stången nr 2 och 3, svenska flaggan på stång nr 4 och 5.

Flaggning för två utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2 och 3 i bokstavsordning samt svenska flaggan på stång nr 4 och 5.

Flaggning för tre utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2, 3 och 4 i bokstavsordning samt svenska flaggan på stång nr 5.

Flaggning för fyra utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2, 3, 4 och 5 i bokstavsordning.

Sju, nio, elva m.fl. flaggstänger

Sju stänger

Flaggning för en utländsk nation

Svenska flaggan på hedersplatsen och på stång nr 4 och 5. Utländsk nation på stången nr 2 och 3 och 6 och 7, osv. Här är det tvunget att frångå regeln att hissa flaggor växelvis på varannan stång. Resultatet skulle annars bli att på vänster sida skulle samtliga flaggor vara svenska och på höger sida samtliga flaggor för en nation.

Flaggning för två utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2 och 3 samt 6 och 7 i bokstavsordning samt svenska flaggan på stång nr 4 och 5.

Flaggning för tre utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i bokstavsordning. En variant kan vara hissa svenska flaggan på stång nr 5, 6 och 7 i stället för nationsflaggor.

Flaggning för fyra utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen samt stången nr. 6 och 7 och utländska nationer på stången nr 2, 3, 4 och 5 i bokstavsordning.

Flaggning för fem utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen samt stången nr. 7 och utländska nationer på stången nr 2, 3, 4, 5 och 6 i bokstavsordning, osv.

Jämnt antal flaggstänger

Två flaggstänger

Två flaggstängerFlaggning för en utländsk nation

är den enda möjligheten om det endast finns två flaggstänger.

Vid flera utländska besökare kan man flagga med den svenska flaggan även på stången nr 2 eller, om besökarna är från EU, flagga på nr 2 med EU-flaggan.

Om byggnaden är försedd med två fasadflaggstänger hissas flaggor enligt ovanstående.

Fyra flaggstänger

Fyra flaggstängerFlaggning för en utländsk nation

Svenska flaggan på hedersplatsen, utländsk nation på stång nr 2 och 3 samt svenska flaggan på stång nr 4.

Flaggning för två utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2 och 3 i bokstavsordning samt svenska flaggan på stång nr 4.

Flaggning för tre utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2, 3 och 4 i bokstavsordning.

Sex flaggstänger

Sex flaggstänger

Flaggning för en utländsk nation

Svenska flaggan på hedersplatsen, utländsk nation på stång nr 2, 3 och 6 samt svenska flaggan på stång nr 4 och 5.

Flaggning för två utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2, 3, 4 och 5 i bokstavsordning samt svenska flaggan på stång nr 6.

Flaggning för tre utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2, 3 och 5 i bokstavsordning samt svenska flaggan på stång nr 4 och 6. Här avslutar man med svenska flaggan på yttersta flaggstänger

Flaggning för fyra utländska nationer

Svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2, 3, 4 och 5 i bokstavsordning samt svenska flaggan på stång nr 6.

Dubbla rader av flaggstänger, s.k. alléflaggning

AlléflaggningOm flaggstängerna står i två rader framför en byggnad uppfattas de två närmast byggnaden som hedersplats och därför hissas svenska flaggan på båda. Sedan följer övriga nationens flaggor i bokstavsordning.

Flaggas det endast för en nation hissas flaggorna i par dvs. svenska flaggan på hedersplatsen, utländsk nation på stång nr 2 och 3, svenska flaggan på stång nr 4 och 5, utländsk nation på stång nr 6 och 7 osv.

Nedan visas exempel där flaggstänger är ställda på rad mot huset. Då är flaggstången närmast huset hedersplatsen och upptas av svenska flaggan. På övriga flaggstänger hissas utländska nationens flaggor i bokstavsordning.

Flaggstänger på rad

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko