Kundservice
Dina uppgifter har sparats.

Beställ inskrivningshandlingar

Riksarkivet arbetar med att förbättra våra beställningsformulär. Du som brukar beställa uppgifter från oss kan därför stöta på en del nyheter i beställningsformuläret för inskrivningshandlingar.
För närvarande är det lång väntetid (ca 8-10 veckor beträffande lagfart, inteckning och avtalsservitut ) på fastighetsärenden där diarienumret startar med GLA eller HLA.
Vi arbetar med att förkorta väntetiden och besvarar alla ärenden i turordning.

Här kan du bara beställa inskrivningshandlingar som upprättades före 1 juni 2008. Vill du beställa handlingar som har upprättats senare? Kontakta Lantmäteriets kundcenter för beställning.

Formuläret sparas automatiskt var femtonde sekund i din webbläsare. Du kan därför välja att fortsätta att fylla i beställningen vid ett senare tillfälle om du märker att du inte har alla uppgifter som krävs.

Obligatoriska fält är markerade med *. Uppgifterna i övriga fält underlättar sökningen i arkivet.

Upplysningar om kostnader

Kopieavgift 4 kronor per A4-sida tas alltid ut vid beställning av kopior.

Uppgifter om fastigheten
Klicka på frågetecknet intill fälten för förklaringar och hjälp att hitta uppgiften
Jag vill beställa

Uppgift om köpeskilling (inga kopior)

Kopior av lagfarter, inteckningsakter och servitut

Har du aktnummer och inskrivningsår så betalar du endast för kopiorna. Saknar du aktnummer och inskrivningsår så kan du få det genom att kontakta Lantmäteriets kundcenter. Exempel: 89/1234 (Då är inskrivningsåret 1989 och aktnumret är 1234).

Du kan lämna fälten tomma, men för att kunna göra din beställning måste du godkänna en extra kostnad för forskning i arkivet.

Gör så här: Fyll i informationen i fälten nedan, klicka sedan på Bekräfta. Då sparas din beställning i listan under inmatningsfälten. Vill du beställa fler kopior? Fyll i ny information och klicka på Bekräfta igen.

Eftersom akter som är inskrivna före och efter år 1933 förvaras på olika landsarkiv, ber vi dig att skriva en beställning för akter före 1933 och en beställning för akter från och med 1933.

! Fält för inskrivningsår och/eller aktnummer är tomma eller felaktigt inmatade. För att kunna skicka din beställning måste du godkänna att det kan tillkomma forskningsavgift 225 kr per 15 minuter.

Ägarhistorik

    • Beställning av uppgifter ur Lagfartsbok medför i regel forskningsavgift 225 kr per 15 minuter.
Allmänna upplysningar
Kontaktuppgifter

Beställ inskrivningshandlingar

Här granskar du dina uppgifter. Om du vill göra ändringar kan du gå tillbaka och ändra dina uppgifter.

Din beställning

Beställ inskrivningshandlingar

Tack för din beställning!

Denna bekräftelse har skickats till din angivna e-postadress.

Om du vill göra fler beställningar nu direkt, använd länken "Ny beställning".
Då blir dina leveransuppgifter automatiskt ifyllda på nästa blankett.