Hitta hit

Åk tunnelbana till Karlaplan, uppgång Valhallavägen eller ta buss 1, till hållplats Storskärsgatan. Även buss 4 och 72, hållplats Värtavägen är nära.
Hitta hit, Google maps

Det finns bara parkering på gatan och det kan vara svårt att hitta en parkeringsplats i området.

Stöd för funktionshindrade

Krigsarkivets vanliga entré är inte anpassad för den som har svårt att gå i trappor. På husets baksida finns en ingång som kan nås utan trappor. Ring på klockan där så kommer vi och öppnar. Lördagar är denna dörr tyvärr oåtkomlig. Ring då istället 010 476 75 50. Handikapptoalett finns.

Boka plats

Ingen förbokning av platser behövs till våra 18 forskarplatser. Dessutom finns det kart- och ritningsbord, 8 datorer samt en mikrokortläsare.

Framtagning av handlingar och böcker ur magasin och fjärrdepå

Beställningar av arkivhandlingar och ur biblioteket görs på särskilda beställningssedlar i expeditionen. I regel kan högst fem volymer åt gången beställas. Generalmönsterrullor och andra handlingar som finns digitaliserade och på mikrokort kan endast i undantagsfall beställas fram i original.

En hel del modernare arkiv står i fjärrdepå. Därifrån sker hämtning tisdagar och fredagar och materialet är då tillgängligt i läsesalen dagen efter. Det går bra att förbeställa via e-post om man skickar med en korrekt referens från Nationell Arkivdatabas. 

Hemliga handlingar

Försvarets myndigheter har nästan alltid efterlämnat två arkiv - ett öppet och ett hemligt, som redovisas i skilda arkivförteckningar. Ibland finns även ett kvalificerat hemligt arkiv. I Nationella arkivdatabasen markeras sekretessgraden genom att delarkíven har någon av ändelserna Ö, H eller K. Att en handling återfinns i det hemliga arkivet är dock inte det samma som att den fortfarande alltid är hemlig idag.

När en besökare på Krigsarkivet önskar beställa en handling ur det hemliga arkivet görs alltid en ny prövning i de fall arkivet inte redan formellt avhemligats. Försvarssekretess råder i de flesta fall i högst 40 år, men kan i vissa fall utsträckas till 150 år. Mer noggrant beskrivna rutiner finns i PM Att forska i hemliga arkiv.

Regler i läsesalen

Se Läsesalsregler.

Datorer

Det finns 8 datorer för besökarnas räkning och dessa har tillgång till de databaser som används inom arkivområdet samt försvarets ritningsdatabas Boris.

Avgifter

Vägledning vid informationsdisken eller från kundtjänst är kostnadsfri, liksom att beställa och läsa på plats. I övrigt tillämpas Riksarkivets prislista.
Avgifter och prislista

Kopiering

Det finns ett självbetjäningssystem för kopiering. Det går även att beställa kopierings- och reproarbeten och då tillämpas Riksarkivets avgifter. Större kopieringsarbeten som omfattar hela volymer har vi inte själva kapacitet att göra.

Lunch/Fika

Det finns ett pausrum för forskare med vattenkokare och begränsad möjlighet att värma mat. Det finns ett stort utbud av restauranter i närområdet.

Bibliotek

Läs mer här.

Fjärrlån

Biblioteksböcker kan fjärrlånas. Arkivhandlingar fjärrlånas enbart ut för tjänstebruk till de myndigheter som hör till Krigsarkivets ansvarsområde.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Bo Berg