Hitta hit

Åk tunnelbana till Karlaplan, uppgång Valhallavägen eller ta buss 1, till hållplats Storskärsgatan. Även buss 4 och 72, hållplats Värtavägen är nära.
Hitta hit, Google maps

Det finns bara parkering på gatan och det är inte alltid lätt att hitta en parkeringsplats i området.

Stöd för funktionshindrade

Krigsarkivets vanliga entré är inte anpassad för den som har svårt att gå i trappor. På husets baksida finns en ingång som kan nås utan trappor. Ring på klockan där så kommer vi och öppnar. Lördagar är denna dörr tyvärr oåtkomlig. Ring då istället 010 476 75 50. Handikapptoalett finns.

Boka plats

Ingen förbokning av platser behövs till våra 22 forskarplatser, varav 4 har mikrokortsläsare. Dessutom finns det kart- och ritningsbord samt 8 datorer.

Framtagning av handlingar och böcker ur magasin och fjärrdepå

Beställningar av arkivhandlingar och ur biblioteket görs på särskilda beställningssedlar i expeditionen. I regel kan högst fem volymer åt gången beställas. Generalmönsterrullor och andra handlingar som finns på mikrokort och datorn kan endast i undantagsfall beställas fram i original.

En hel del modernare arkiv står i fjärrdepå. Därifrån sker hämtning tisdagar och fredagar. Det går bra att förbeställa via e-post om man skickar med en korrekt referens från Nationell Arkivdatabas. 

Hemliga handlingar

Försvarets myndigheter har nästan alltid efterlämnat två arkiv - ett öppet och ett hemligt, som redovisas i skilda arkivförteckningar. Ibland finns även ett kvalificerat hemligt arkiv. I Nationella arkivdatabasen markeras sekretessgraden genom att delarkíven har någon av ändelserna Ö, H eller K. Att en handling återfinns i det hemliga arkivet är dock inte det samma som att den fortfarande alltid är hemlig idag.

När en besökare på Krigsarkivet önskar beställa en handling ur det hemliga arkivet görs alltid en ny prövning i de fall arkivet inte redan formellt avhemligats. Försvarssekretess råder i de flesta fall i högst 40 år, men kan i vissa fall utsträckas till 150 år. Mer noggrant beskrivna rutiner finns i PM Att forska i hemliga arkiv.

Regler i läsesalen

 • Ytterkläder och väskor lämnas i kapprum eller förvaringsbox.
 • Använd endast blyertspenna.
 • Använd bomullsvantar när du studerar:
  - handritade kartor och ritningar
  - fotografiskt material
  - handlingar och böcker äldre än år 1850
  - personarkiv
 • Tyngder och bokstöd finns att tillgå i expeditionen och på kartbordet.
 • Bläddra varsamt i volymerna och stapla ej uppslagna volymer på varandra.
 • Kartor och ritningar ska studeras vid kartbordet i forskarsalen. De ska ligga plant och får inte skjuta ut över bordskanten. Använd skyddsplast.
 • Kalkering är inte tillåtet. Använd inte handlingarna som skrivbordsunderlägg.
 • Undvik att dra i bokens överkant när du själv tar fram volymer i forskarsalens referensbibliotek.
 • Avlägsna eventuella markeringsstickor när du återlämnar arkivmaterialet.
 • Ändra inte ordningen i volymerna.
 • När man själv vill ta kopior ska det digitalkamerasystem användas som finns vid informationsdisken, inget annat.
 • Fotografering med kamera (digital och analog) är tillåten, dock förutsatt att blixt och stativ inte används. Bildfångst med flatbäddsskanner är inte tillåten.

Datorer

Det finns 8 datorer för besökarnas räkning och dessa har tillgång till de databaser som används inom arkivområdet samt försvarets ritningsdatabas Boris.

Avgifter

Vägledning vid informationsdisken eller under telefontid är kostnadsfritt, liksom att beställa och läsa på plats. I övrigt tillämpas Riksarkivets prislista.
Avgifter och prislista

Kopiering

Det finns ett självbetjäningssystem för kopiering. Det går även att beställa kopierings- och reproarbeten och då tillämpas Riksarkivets avgifter. Större kopieringsarbeten som omfattar hela volymer har vi inte kapacitet att göra.

Lunch/Fika

Det finns ett pausrum för forskare med snabbkaffe. Det finns dock ingen möjlighet att värma mat. Det finns ett stort utbud av restauranter i närområdet.

Bibliotek

 • Krigsarkivets bibliotek är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek, tillgängligt för allmänheten.
 • Samlingen omfattar drygt 230 000 volymer och omkring 140 löpande tidskrifter samt äldre utländska militära och tekniska tidskrifter.
 • Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är militärhistoria, krigsväsen, historia, teknik, biografi samt geografi.
 • Biblioteket förvärvar och registrerar allt svenskt militärt tryck som publiceras.
 • Utöver detta har biblioteket en fin samling böcker från 1500-, 1600- och 1700-talen.
 • Referenslitteratur finns i forskarsalen och övrig litteratur i magasin.
 • De flesta av bibliotekets böcker kan sökas i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS samt i Riksarkivets bibliotekskatalog
 • Beställningar görs vid informationsdisken och följer samma rutiner som beställning av arkivhandlingar.
 • Idag förvärvar biblioteket framförallt svensk militärhistoria i vid bemärkelse och huvuduppgiften är att samla, registrera och förvara allt svenskt militärt tryck.

Fjärrlån

Biblioteksböcker kan fjärrlånas. Arkivhandlingar fjärrlånas enbart ut för tjänstebruk till de myndigheter som hör till Krigsarkivets ansvarsområde.

Ansvarig för sidan/ kontakt
Bo Berg
Sidan publicerad: 2013-04-23 | Sidan senast uppdaterad: 2016-06-14