Välkommen att besöka Riksarkivet Marieberg i Stockholm

Marieberg framsida 2016

Vad finns i Riksarkivet Marieberg?

Här förvaras främst äldre handlingar, medan de flesta nyare arkiven finns i Riksarkivet i Arninge. Undantaget är de digitala arkiven som också förvaras i Marieberg. I Marieberg finns arkiven från den centrala förvaltningen från 1500-talet fram till slutet av 1900-talet. Vi förvarar även medeltida handlingar sant kartor och ritningar. Dessutom finns ett stort bestånd av enskilda arkiv, d.v.s. arkiv från organisationer, föreningar, företag, personer, gårdar, gods och stiftelser. Sök i våra arkiv i Nationella Arkivdatabasen (NAD) .

Tillgänglighet

Gratis
Det är kostnadsfritt att besöka Riksarkivet Marieberg och beställa fram handlingar till läsesalen. Det går också bra att söka efter information i våra olika analoga och digitala register, eller att komma hit på visning, ett föredrag eller se en utställning.

Entré och parkering
Det finns en avgiftsbelagd besöksparkering utanför entrén.

Stöd för funktionshindrade
Huvudentrén är anpassad för funktionshindrade. Hissar finns till läsesalen.

Garderob med förvaringsboxar
I anslutning till huvudentrén finns garderob med förvaringsboxar och klädhängare.

Trådlöst nätverk
I nuläget finns tyvärr inget publikt, trådlöst nätverk.

Toaletter
Toaletter för besökare finns vid entrén och vid hissarna i forskarexpeditionen.

Allergi
Det är inte tillåtet att ta med sig pälsdjur i lokalerna.

Kafeteria och restaurang
Det finns en besökskafeteria med varu- och kaffeautomat. Ett antal lunchrestauranger finns i närområdet.

Läsesal och forskarexpeditionen

Läsesalen
Läsesalen har 38 enskilda bord för studier av arkivhandlingar. I salen finns även ett stort kartbord. Här finns även två mötesrum, det ena kan användas vid samtal och i det andra finns mikrokort samt mikrokort- och mikrofilmsläsare. I anslutning till läsesalen finns även några rum anpassade för att kunna studera ljud- och bildupptagningar. Det går inte att boka plats i förväg.

Regler och rutiner
Det är tillåtet att ta med sig egen bärbar dator i läsesalen. Mobiltelefoner som är inställda på ljudlöst läge, kameror, block och blyertspennor är också tillåtna i läsesalen. Ytterkläder, väskor, mat och dryck får inte tas med in i läsesalen, utan måste lämnas i garderoben vid entrén. Alla besökare till läsesalen måste passera en säkerhetssluss som öppnas av läsesalsvakten. 

I läsesalen finns ett antal fasta stativ för fotografering. Det är inte tillåtet att fotografera med blixt eller att ha med eget stativ. Att använda flatbäddsskanner, handskanner, kopiator, pekpenna eller andra tekniska hjälpmedel är inte heller tillåtet. Läs mer om Riksarkivets fotoregler.

Ordningen i arkivvolymerna får inte ändras och bomullsvantar måste användas om man studerar äldre eller skadade handlingar. Bomullsvantar, bokstöd och tyngder finns att låna.

Beställning/framtagning av handlingar
I den bemannade forskarexpeditionen, som är belägen utanför läsesalen, finns arkivförteckningar. Där beställer du arkivmaterial via lånesedlar. Arkivförteckningar och register används för att kunna göra beställningar av arkivhandlingar. I första hand söker man efter handlingar i Nationella Arkivdatabasen (NAD). Personalen i forskarexpeditionen svarar gärna på frågor samt hjälper till med beställningar.

Framtagning av arkivhandlingar 1 september – 31 maj
Måndag 09:00 – 11:30 och 13:00 – 16:00
Tisdag 09:00 – 11:30 och 13:00 – 18:30
Onsdag – fredag 09:00 – 11:30 och 13:00 – 16:00
Fredag 10:00 – 11:30 och 13:00 – 16:00

Framtagning av arkivhandlingar 1 juni – 31 augusti
Måndag – torsdag 09:00 – 11:30 och 13:00 – 15:30
Fredag 10:00 – 11:30 och 13:00 – 15:30

Tillståndsbelagt material
Största delen av arkivmaterialet är fritt tillgängligt för forskning, men det finns även material som har sekretess eller är tillståndsbelagt på annat sätt.

Förbeställa handlingar
Vanligtvis är det inte nödvändigt att beställa fram handlingar i förväg. Det är dock möjligt att förhandsbeställa handlingar på e-postadressen forskarexpeditionen.mar@riksarkivet.se . Förhandsbeställningar måste inkomma senast två dagar före besöket och det krävs att arkivets namn, serie och volymbeteckning kan anges. Det är endast tillåtet att beställa högst fem volymer åt gången.

Fotoregler

Fotografera och kopiera själv
Det är tillåtet att fotografera med egen kamera eller mobiltelefon. Men eftersom vissa handlingar kan vara belagda med sekretess eller kräver annat tillstånd, krävs det ett fototillstånd för fotografering. Forskarexpeditionen lämnar tillstånd att fotografera.

Bokskannern
Med bokskannern går det bra att själv kopiera handlingar.  Kopiorna kan sedan utan kostnad sparas på ett USB-minne eller skrivas ut på papper för 2:-/sida.

Kopieringskameran
Det är möjligt att själv använda kopieringskameran. Den framställer endast pappersutskrifter till en kostnad av 2:-/sida.

Upphovsrätt och fotoregler
Här finns information om upphovsrätt och Riksarkivets fotoregler.

Beställa kopior och reproduktioner
Det går bra att mot en avgift beställa kopior av arkivmaterial, både papperskopior och digitala kopior. Materialet som ska kopieras markeras med en sticka och därefter fyller man i en beställningsblankett. Hela volymen lämnas sedan till läsesalsvakten.

Vi utför både enklare skanningsuppdrag och avancerade fotobeställningar i vår fotoateljé. Här finns Riksarkivets prislista.

Databaser och register

I anslutning till forskarexpeditionen finns 12 st. datorer, som innehåller databaser och register. Datorerna behöver inte förbokas.

Bibliotek

I Marieberg finns ett bibliotek med omfattande litteratur inom bland annat svenskt historia, lokalhistoria, personhistoria, heraldik och sigillografi.

En del av samlingen finns tillgänglig som referenslitteratur, dels i läsesalen och dels i nya referensbiblioteket. En stor del av biblioteket förvaras i magasinet och måste beställas fram. Böckerna måste läsas på plats, inga hemlån är tillåtna. Läs mer här om Riksarkivets bibliotek.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Thomas Lundgren