Informationsfilm Tekniska regelverk för förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 

Vad är förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)?


Informationsfilm Införandet av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) i en organisation 

Riksarkivets arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
 

Riksarkivets arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) och internationella kopplingar.


Informationsfilm Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) och internationella kopplingar

Införandet av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) i en organisation.


Informationsfilm Vad är förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)? 

Att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS).


Informationsfilm Att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 

Tekniska regelverk för förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS).


Produktionen av filmerna har finansierats av byggnadsblocket för e-arkivering inom Connecting Europe (CEF). Inspelningen och redigeringen har utförts av Svensk Kulturfilm Konferensteknik AB.   
Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin