Tillbaka till träfflistan

Namn:

Jämtland

Kategori:

Landskap

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1935-05-23

Vapenbeskrivning:

I blått fält en gående älg av silver med en lyftande falk på ryggen och i posten åtföljd av en vänstervänd, upprest hund, båda av guld.

Historik:

Jämtland blev en del av Sverige 1645 och vapnet skapades till Karl X Gustavs begravning 1660. Ett medeltida sigill fanns men dess huvudmotiv, det norska riksvapnet, passade inte till ett svenskt landskapsvapen. Det fanns emellertid även ett mindre sigill, tillverkat i Köpenhamn 1635 med en grupp om tre djur. Djurgruppen var svårtolkad men till sist bestämde man sig till 1884 års fastställelse att det är fråga om en älg som angrips av örn och varg. Vid nya fastställelsen 1935 bestämde man dock att det är fråga om en jaktscen – en älg angrips av dresserad hund och falk. För att undvika missförstånd försågs hunden med halsband och nu även falken med en bjällra på foten.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se