Tillbaka till träfflistan

Namn:

FORSHAGA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Värmlands län

Registrerad hos PRV:

1979-03-30

Kungl. Maj:t fastställelse:

1954-12-30

Vapenbeskrivning:

Medelst en vågskura styckad sköld i grönt – vari ett flottningsmärke ”krona med hack” av guld – och guld – vari ett trebladig grön lagerkvist.

Historik:

Forshagas vapen fastställdes för Forshaga köping. Forshaga köping delas av Klarälven i två delar som i vapnet åskådliggörs med vågskuran. Övre fältet i vapnet visar den industriella delen med ett flottningsmärke som användes av aktiebolaget Mölnbacka-Trysil till märkning av den för pappersindustrin viktiga sulfitveden. Nedre fältet visar på jordbruksdelen där lagerkvisten påminner om den på orten ryktbara släkten Lagerlöf. Vid kommunsammanslagningen 1974 övertog den nya kommunen köpingens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se