Tillbaka till träfflistan

Namn:

ESSUNGA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

2006-04-28

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I blått fält tre kornax uppväxande ur en genomgående bro av silver i två spann, uppskjutande ur en av en vågskura bildad stam, fyra gånger vågskuredelad av blått och silver.

Historik:

Nuvarande Essunga kommun bildades genom utbrytning ur Vara kommun 1983. Kommunen hade inget vapen men använde sig av ett sköldformat emblem skapat på 1960-talet för Nossebro skola av en lokal konstnär. Riksarkivet tillskrev kommunen i mitten av 1980-talet och gjorde flera förslag till ett heraldiskt vapen men det var först år 2005 som kommunen, på initiativ av kommunens informationschef, började på allvar intressera sig för ett vapen. 2006 utlyste kommunen en idétävling. Av inlämnade förslag röstade kommunens invånare fram fyra stycken som överlämnades till Riksarkivet för heraldisering och uppritning. Vid den slutliga omröstningen i kommunfullmäktige vann förslaget inlämnat av Eva Pettersson. Motivet i vapnet syftar på bron över ån Nossan i centralorten Nossebro och kornaxen påminner om att trakten är en gammal jordbruksbygd.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se