Tillbaka till träfflistan

Namn:

EMMABODA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Kalmar län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1952-11-06

Vapenbeskrivning:

I fält av guld ett av kavlar bildat blått gaffelkors, åtföljt ovan och på vardera sidan av ett ospänt blått armborst.

Historik:

Emmabodas vapen bygger på Södra Möres häradssigill från 1568 som innehåller ett armborst. Vapnet blev skapat för Emmaboda köping av Svenska kommunalheraldiska institutet, SKI. För att markera befolkningens fredliga sinnelag är armborsten i vapnet ej spända. Gaffelkorset symboliserar orten som knutpunkt för järnvägsförbindelserna till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Vid kommunsammanläggningen 1971 behöll den nya kommunen köpingens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se