Tillbaka till träfflistan

Namn:

BOLLEBYGD

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1996-10-25

Kungl. Maj:t fastställelse:

1955-12-09

Vapenbeskrivning:

I svart fält en med grepe försedd kanna av guld.

Historik:

Bollebygds vapen har sitt ursprung i häradet Bollebygds äldsta sigill från 1568. Sigillet upptar bilden av en dryckeskanna. Häradets sigillbild ersattes redan på 1600-talet med en avbildning av en blomsterurna och därav blev bilden av en kanna fri att användas för kommunen. Vapnet blev fastställt för Bollebygds kommun 1955. Efter kommunsammanslagningen 1974, då Bollebygd upptogs i Borås kommun, registrerade Borås kommun 1991 Bollebygds vapen som kommundelsvapen. 1/1 1995 blev Bollebygd åter en egen kommun och återtog sitt gamla vapen. Vapenfärgerna är hämtade från Västergötlands vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se