Paus i Riksarkivets arbete med FGS:er

Riksarkivets arbete med FGS:er har lagts på is under den resterande delen av 2021. Detta eftersom samtliga medarbetare vid FGS-funktionen kommer att arbeta 100 % med byggnadsblocket för metadata inom regeringsuppdraget för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

Under den här tiden kommer inga nyhetsbrev att skickas ut och brevlådan på ra-fgs@riksarkivet.se kommer tillfälligt att stängas.

Våra nyhetsbrev kommer ut kvartalsvis eller oftare om det finns behov av att meddela viktigare förändringar, exempelvis vid remittering och fastställande av FGS:er.

Prenumerera på nyhetsbrev om FGS:er

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin