För att ge vägledning och stöd till riksarkivarien vid beslut om förvaltningsgemensamma specifikationer finns det ett förvaltningsråd. Förvaltningsrådet följer det som står skrivet i vägledningen “Att utveckla, förvalta och införa FGS:er”.

I rådet finns statliga myndigheter, kommuner och landsting representerade. Rådet fungerar som ett besluts- och färdriktningsstöd i processen för att ta fram och fastställa en FGS samt vid ändringar, uppdateringar och upphävanden av FGS:er. Den stödjande rollen är i första hand riktad till riksarkivarien och Riksarkivet men indirekt även till de olika projekt som arbetar med att ta fram FGS:er.

En annan viktig roll för förvaltningsrådet är att hjälpa till med att i den offentliga förvaltningen identifiera och engagera potentiella färdledare för arbetet med att ta fram FGS:er för olika informationstyper.

Förvaltningsrådets medlemmar
Karin Åström Iko, Riksarkivet (Riksarkivarie och rådets ordförande)
Peter Sivervall, Riksarkivet (Avdelningschef, Avdelningen för offentlig informationshantering)
Jan Aspenfjäll, Riksarkivet (FGS-funktionen)
Tomas Wallin, Riksarkivet (FGS-funktionen)
Annika Bränström, Myndigheten för digital förvaltning
Peter Krantz, Sveriges kommuner och landsting
Mikael Baugus, Stockholms läns landsting
Ulrika Gustafsson, Västerås Stad, Stadsarkivet
Cecilia Magnusson-Sjöberg, Stockholms Universitet

Minnesanteckningar från FGS Förvaltningsråd 2019-10-29

Minnesanteckningar från FGS Förvaltningsråd 2019-03-28

Minnesanteckningar från FGS Förvaltningsråd 2018-10-23

Minnesanteckningar från FGS Förvaltningsråd 2018-04-24

Minnesanteckningar från FGS Förvaltningsråd 2017-11-16

Minnesanteckningar från FGS Förvaltningsråd 2017-04-26

Minnesanteckningar från FGS Förvaltningsråd 2016-10-26

Minnesanteckningar från FGS Förvaltningsråd 2016-03-03

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin