För att ge vägledning och stöd till riksarkivarien vid beslut om förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) finns det ett förvaltningsråd. Förvaltningsrådet följer det som står skrivet i vägledningen "Att utveckla, förvalta och införa FGS:er". Rådet träffas två gånger per år och däremellan sker kontakten framförallt via e-post.

Förvaltningsrådets mission

Förvaltningsrådet för FGS består av representanter från olika delar av den offentliga förvaltningen, vilka med sina kompetenser och specialistkunskaper stödjer arbetet med att ta fram och förvalta FGS:er. I rådet finns såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting representerade. Detta för att säkerställa att det tas fram FGS:er för hela den offentliga förvaltningen och att de FGS:er som tas fram blir generella och kan användas av alla.

Rådet fungerar som ett besluts- och färdriktningsstöd i processen för att ta fram och fastställa en FGS samt vid ändringar, uppdateringar och upphävanden av FGS:er. Den stödjande rollen är i första hand riktad till riksarkivarien och Riksarkivets FGS-funktion men indirekt även till de olika projekt som arbetar med att ta fram FGS:er.

En annan viktig roll för förvaltningsrådet är att hjälpa till med att i den offentliga förvaltningen identifiera och engagera potentiella färdledare för arbetet med att ta fram FGS:er för olika informationstyper.


Förvaltningsrådets medlemmar

Karin Åström Iko, Riksarkivet (Riksarkivarie och rådets ordförande)
Peter Sivervall, Riksarkivet (Avdelningschef, Avdelningen för offentlig informationshantering)
Karin Bredenberg, Riksarkivet (Funktionsansvarig FGS-funktionen)
Jan Aspenfjäll, Riksarkivet (FGS-funktionen)
Tomas Wallin, Riksarkivet (FGS-funktionen)
Annika Bränström,
Anna Gillquist, Sveriges kommuner och landsting
Rickard Broddvall, Stockholms läns landsting
Ulrika Gustafsson, Västerås Stad, Stadsarkivet
Cecilia Magnusson-Sjöberg, Stockholms Universitet

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin