Förvaltningsrådets medlemmar

Karin Åström Iko, Riksarkivet (Riksarkivarie och rådets ordförande)
Peter Sivervall, Riksarkivet (Avdelningschef, Avdelningen för offentlig informationshantering)
Karin Bredenberg, Riksarkivet (Funktionsansvarig FGS-funktionen)
Jan Aspenfjäll, Riksarkivet (FGS-funktionen)
Tomas Wallin, Riksarkivet (FGS-funktionen)
Anna Gillquist, Sveriges kommuner och landsting
Annika Bränström, Bolagsverket
Sten-Olov Altin, Länsstyrelsen  i Västernorrland
Ulrika Gustafsson, Västerås Stad, Stadsarkivet
Cecilia Magnusson-Sjöberg, Stockholms Universitet

 

Anteckningar

Anteckningar från mötena i förvaltningsrådet publiceras här nedan.

Ansvarig för sidan/ kontakt
Tomas Wallin
Sidan publicerad: 2016-04-25 | Sidan senast uppdaterad: 2016-04-27