Beställning av fastighetstaxeringsvärde

Steg 1/3
Uppgifter om fastigheten
Önskar uppgift om *
  • Det totala taxeringsvärdet
  • Taxeringsvärde som är uppdelat i mark- och byggnadsvärde
Övriga upplysningar
Kontaktuppgifter
Faktureringsadress

Ange endast om faktureringsadress skiljer sig från adressen ovan.

Välj avdelning *

Välj den avdelning inom Riksarkivet som din fråga ska skickas till. Riksarkivet finns på flera platser i landet, se karta och mer information här.

Tillbaka till: Beställ uppgifter

Sidan publicerad: 2013-02-06 | Sidan senast uppdaterad: