Beställning av fastighetstaxeringsvärde

Steg 1/3
Uppgifter om fastigheten
Önskar uppgift om *
  • Det totala taxeringsvärdet
  • Taxeringsvärde som är uppdelat i mark- och byggnadsvärde
Övriga upplysningar
Kontaktuppgifter
Faktureringsadress

Ange endast om faktureringsadress skiljer sig från adressen ovan.

Tillbaka till: Beställ uppgifter

Sidan publicerad: 2013-02-06 | Sidan senast uppdaterad: