teckning av kvinna 

Skilsmässor var ovanliga på 1700-talet men de förekom. Här kan du läsa en skilsmässoansökan till domkapitlet i Lund från 1799. Där förklarar Bereta Berggren varför hon till slut fått nog av sin man. Hennes ansökan finns här.

 

 

 

Detalj ur teckning från omkring år 1800 i Heijkenskjöldska samlingen (Landsarkivet i Uppsala)

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg