Datamängd: Båtar
Tid: 1976, 1979, 1985, 1990
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2023-05-05
Uppdaterad: 2023-08-31

Båtinventeringarna skulle, likt de andra delarna av fiskeriinventeringarna ge grundläggande uppgifter om förhållandena inom yrkesfisket. I insamlingen av uppgifter om båtarna skulle alla fartyg som var registrerade hos Stockholms Tingsrätt, som fiskefartyg och/eller som använts i fiske under året, ingå. Enligt registerbeskrivningen skall endast båtar längre än sex meter, och så använda i fiske, ingå i data. Det finns dock avvikelser och båtar med en kortare längd har med insamlarens goda minne, och i enlighet med särskilda bestämmelser, hamnat i registret. Den som studerar data för till exempel 1976 ser att registreringen av kortare båtar näsan uteslutande skett på västkusten. I originaldata för åren 1979 och 1985 ingår båtar med en kortare längd än 6 meter i data. De kortare båtarnas data har dock samlats in på ett annat sätt och informationen om dem är inte lika omfattande som de längre (för 1976 gäller inte detta). Med anledning av det har båtar kortare än 6 meter filtrerats bort innan denna publicering. I data från 1990 samlades bara information om båtar som var 8 meter eller längre in, vilket givetvis ger klart färre båtar i data. Mängden information om de ingående båtarna skiljer sig också mellan åren. Samma sak när det kommer till detaljnivån i data, den skiljer sig också mellan årgångarna. Det är en följd av att metoderna för informationsinsamlingen ändrats. Som med de andra tabellerna med fiskeridata så har även data om båtar undergått viss bearbetning inför publicering.

Bearbetning av data

I originaldata som SCB levererat till Riksarkivet redovisas data båt för båt. För att kunna göra den tillgänglig har Riksarkivet bearbetat data så att den representerar förhållandena på länsnivå snarare än för enskilda båtar. Anledningen är det försvårar identifiering av båtarna och dess ägare. Uppgifterna som redovisas i data är de som levererats till Riksarkivet från SCB och eventuella avvikelser beror på felaktiga angivelser från de som rapporterat in uppgifterna. Riksarkivet har alltså bearbetat materialet och den som behöver ta del av uppgifterna i obearbetat skick, delvis eller i sin helhet, kan begära ut materialet från Riksarkivet. På vilket sedvanlig utlämnandeprövning sker. För att se postbeskrivning för originaldata följ länken nedan.

Arkivinformation
Arkiv: Statistiska Centralbyrån
Serie i NAD: SE/RA/420401/87/11/7/M 2 A
Länk i NAD:https://sok.riksarkivet.se/arkiv/v55XRsZ6WaIyIZK0suvma7