• Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form. (LGy 11, Hi 1a1)
  • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder. (LGy 11, Hi 1a2, Hi 1b), Hi 2a,
  • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (LGy 11, Hi 2b - Kultur)
  • Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria. (LGy 11, Hi 3)
Ansvarig för sidan/kontakt 
Mona Bergman