Centralt innehåll

Olof Liljegren

  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelse av förtryck, rasism, totalitär diktatur, motstånd mot detta (Hi åk 7 – 9).
  • Industrialiseringen i Europa och Sverige- Olika historiska förklaringar till industrialiseringen samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av Världen. Migration inom och mellan länder (Hi åk 7 – 9).
  • Vad historiska källor kan berätta om människors eller gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri (Lgr 11, Hi åk 7-9)
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar samt kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social bakgrund, generation, kön och sexualitet. (Lgy 11, Hi 1b)
  • Industrialiseringen och demokratiseringen under 1800-1900-talen, samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, t ex. migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Lgy 11, Hi 1 a, 1 b)
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial. (Lgy 11, Hi 1a)
  • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder (Lgy11, Hi 1a2, Hi 1 b).
  • Metoder för att kritiskt bearbeta information, t ex. källkritik. (Lgy 11, Sh 1 a)
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg