Centralt innehåll

Sophia Pålsdotter

  • Historiska perspektiv på urfolket samerna och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige (Lgr 11, Hi åk 7 – 9).
  • Vad historiska källor kan berätta om människors eller gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor. (Lgr 11, Hi åk 7-9)
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar samt kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån social bakgrund, generation, kön och sexualitet (Lgy 11, Hi 1b).
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial (Lgy 11, Hi 1a1)
  • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder (Lgy 11, Hi 1a2, Hi 1b).
  • Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, till exempel genom arkiv, muntlig historia eller digitala media. (Lgy 11, Hi 3) 
  • Metoder för att kritiskt bearbeta information, t ex. källkritik (Lgy 11, Sh 1a1).
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg