Varje dag händer det saker som utmanar tryckfriheten och yttrandefriheten och som skapar debatt. Till exempel:

  • Nyligen (2016) beslutades det att Sverige måste följa EU:s dataskyddsförordning som säger att det ska införas åldersgräns för att få vara på sociala medier (16 år, med möjlighet att sänka till 13 år). Detta gör man för att skona barn och unga för obehagliga saker på nätet och skydda dem från nätmobbning. Detta har lett till debatt om yttrandefriheten kan och bör inskränkas.
  • För ett par år sedan publicerade en svensk konstnär (Lars Vilks) teckningar av profeten Mohammed, som av många muslimer upplevdes som stötande. Vilks blev hotad till livet och lever nu med polisbeskydd. En diskussion om vad man egentligen bör få publicera i exempelvis tidningar startades, och om religion verkligen kan styra tryckfriheten.
  • Amerikanen Edward Snowden ville protestera mot USA:s och andra länders övervakning av medborgarna och publicerade därför hemliga dokument på webben som bevisade hur stor övervakningen var. Han utmanade därmed yttrandefriheten och tryckfriheten. Han flydde till Ryssland och kan inte flytta hem till USA igen eftersom han då riskerar mycket stränga straff. Detta ledde till stora diskussioner om yttrandefrihet och öppenhet också i Sverige.

Collage från tidningssidor 

Klipp från: Dagens nyheter  2016-02-03, Dagens nyheter 2013-03-26, SVTs webb  2016-01-20

Diskussionsfrågor:

  • Vilka fördelar och nackdelar kan du se med att införa åldersgräns för sociala medier? Hur tycker du själv att lagen bör vara?
  • Traditionellt hävdar islam att man inte ska avbilda Gud eller Muhammed. Det är att förringa dem till något mänskligt och greppbart. I Sverige och Västvärlden hävdar många tvärtemot att det är konstens uppgift att ifrågasätta invanda tankemönster och också provocera. Motsättningarna mellan dessa tankesätt har fått förödande konsekvenser, till exempel genom attentaten mot Charlie Hebdo, den franska satiriska veckotidningen och Lars Vilks och Jyllandsposten i Danmark. Hur ska vi hantera detta inom en demokrati, med respekt för alla människors lika värde?
  • Vad tycker du om Edward Snowdens agerande. Gjorde han rätt som berättade om övervakningen genom att publicera hemliga dokument på webben? Vilka bra och dåliga följder kan hans agerande få?
  • Känner du till andra diskussioner idag som handlar om tryckfrihet och yttrandefrihet?
Ansvarig för sidan/kontakt 
Maria Press