Riksarkivet deltar sedan årsskiftet 2015 i det EU-finansierade projektet co:op som finansieras inom "Creative Europe" programmet.

I projektet ingår 17 samverkanspartners varav flera europeiska nationalarkiv, universitet liksom ICARUS, det vill säga International Centre for Archival Research. Ett första kick-off möte hölls i Prag i april och projektet kommer att löpa under fyra år. Projektet leds av Dr. Francesco Roberg från Hessiska Statsarkivet i Marburg.

Syftet med projektet är att utveckla samarbetsformer tillsammans med arkivens användare för ökad förståelse för arkivens demokratiska roll och för ökad delaktighet.

Inom projektet planeras en rad olika aktiviteter, där det svenska Riksarkivet deltar i några. Bland de aktiviteter som Sverige deltar i kan nämnas öppet hus evenemang och insamling av arkivmaterial under några "Kom med din historia dagar", liksom insamling av minnen, fotografier och dokument som kan laddas upp och göras tillgängliga i "Topotek", ett webbverktyg som utvecklats inom projektet.  En del vänder sig till skolklasser där elever med film som medium kan dokumentera ett arkivbesök. Filmerna deltar sedan i en europeisk filmfestival. Sverige kommer också att stå som värd för en internationell konferens i Visby våren 2016.

För mer information hänvisas till projektets hemsida http://coop-project.eu eller följ på https://www.facebook.com/communityasopportunity

Kontaktpersoner för projektet är Gunilla Nordström och Maria Larsson Östergren.

 

co:op logoeu-logo

Ansvarig för sidan/kontakt 
Maria Larsson Östergren