Nichlas von Oelreich

Sverige före tryckfrihetsförordningen

Före tryckfrihetsförordningen antogs 1766 var Sverige ett land med censur. En person med titeln ”censor” var anställd i Stockholm, och han skulle läsa igenom och godkänna allt som människor ville trycka. Niclas von Oelreich var censor 1746 – 1766. Han skulle kontrollera allt som skulle ges ut i tryck i Sverige och Finland, som var en del av Sverige fram till 1809. Han skulle hinna med att:

  • Läsa alla manuskript som sändes till honom och godkänna dem innan de fick tryckas.
  • Rätta i texterna så att de fick ”god kvalitet”, han skrev alltså om andras texter och gav dem nytt innehåll. 
  • Kontrollera bokaffärerna så att de inte sålde något opassande (kritik mot kungen t ex.).
  • Kontrollera importen av böcker.

Om von Oelreich inte godkände texterna fick de alltså inte tryckas, men makthavarna ansåg att han ofta var för snäll och godkände skrifter som han borde ha förbjudit. De som förespråkade tryckfrihet tyckte tvärtom att hans yrke borde avskaffas, och att det skulle vara fritt att trycka vad man ville. von Oelreich var en kontroversiell person och denna bild av honom är en karikatyr som gjordes i hans samtid.

Teckning av von Oelreich: Samtida nidbild, ägare: Kungliga biblioteket.

Detta fick man inte trycka före 1766

Censur under andra världskriget

Under andra världskriget, 1939-1945 infördes censur i Sverige. 1941 antogs en ny paragraf i tryckfrihetsförordningen, § 3:9, som gjorde det straffbart att säga kritiska saker om andra länder. Alla texter som stred mot den paragrafen kunde dras in. Det som förbjöds var exempelvis artiklar i tidningar som handlade om sådant som kunde skada Sveriges relation med Tyskland.

Brev från Norgehjälpen

 

 

 

 

 

 

Detta brev från svenska Norgehjälpens huvudkontor sändes till alla lokalkontor i Sverige. Brevet är skrivet 1942, en månad efter att Norges judar blev arresterade och sända till koncentrationsläger i Tyskland. Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län. Klicka på bilden för att se den i större format

Filmcensur

På ett område har vi haft censur i Sverige ända fram till 2011 – nämligen när det gäller film.
Du kan läsa om filmcensur och se ett exempel från Riksarkivet

Diskussionsfrågor

  1. Tycker du att Norgehjälpen agerade smart eller fegt? Varför?
  2. Har vi någon form av censur i Sverige idag, där myndigheter går in och granskar oss?
  3. Tycker du att det är okej med censur? I vilka sammanhang?
Ansvarig för sidan/kontakt 
Maria Press