Beställning av bouppteckning upprättad senast 31 december 1979

Steg 1/3
Uppgifter om den avlidne


Önskar kopia av *
  • Första sidan/sidorna visar dödsbodelägare.
    • Exempel på vad bilagor kan innehålla: testamente, arvsavstående, äktenskapsförord, gåvobrev.
Övriga upplysningar
Kontaktuppgifter
Faktureringsadress

Ange endast om faktureringsadress skiljer sig från adressen ovan.

Tillbaka till: Beställ uppgifter