Biblioteket ställer litteratur till förfogande som behövs för att studera och forska i arkivmaterialet och omfattar ca 160 000 volymer och drygt 170 löpande tidskrifter. Samlingarna innehåller litteratur i huvudsak inom ämnena arkivvetenskap, svensk historia, lokalhistoria, biografi, släktforskning, svensk förvaltning och geografi. Även historiska hjälpvetenskaper som t. ex. heraldik och sigillografi är viktiga ämnen. Inom biblioteket finns också en specialsamling med litteratur om svensk presshistoria.

Den största delen av bibliotekets samlingar finns i Riksarkivet Marieberg i Stockholm. I Riksarkivet Arninge och på Slottsarkivet finns direkt tillgängliga samlingar i anslutning till forskarsalen. Samlingarna är sökbara i en gemensam bibliotekskatalog för Riksarkivet och i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.

Biblioteket är öppet för alla, men man får inte låna hem litteratur. Det mesta förvaras i magasin. Man beställer fram litteraturen till forskarsalen och läser den där. Beställningen görs via en beställningsfunktion i bibliotekskatalogen. För att detta ska fungera måste man bli registrerad som låntagare och uppvisa legitimation.

Här är länk till lånereglerna.

Besök vårt nya referensbibliotek i Marieberg

Biblioteket i Marieberg 

Vi har utökat och moderniserat referenssamlingen och kan nu erbjuda tillgång till den i en behaglig studiemiljö. Materialet är tänkt att användas för att underlätta studier av arkivmaterialet och får inte lånas hem.

Öppettider

Biblioteket i Marieberg är bemannat måndag-torsdag 09:00–12:00 och 13:00–16:30. På fredagar är det bemannat 10:00–12:00 och 13:00–16:30. Hämtning sker varje hel timme under den tid då forskarexpeditionen har öppet. I Arninge och Slottsarkivet är biblioteken obemannade. Samlingarna är direkt tillgängliga för besökarna och kan användas under de tider respektive enhet håller öppet.

Kontaktperson

Elisabet Sandström
Telefon: 010-476 72 59
E-post: biblioteket.mar[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Elisabet Sandström