På grund av dålig papperskvalitet och flitigt användande är det stor risk att våra fordonsregisterkort från perioden 1942 – 1972 på sikt kommer att förstöras. De måste därför skyddas mot ytterligare slitage och hanteringsskador. Den information som finns på korten måste också spridas till användarna på ett bättre sätt. Därför pågår en digitalisering av fordonsregisterkorten för Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län.

I takt med att fordonsregisterkorten digitaliseras blir de tillgängliga digitalt i Riksarkivets läsesalar.

I februari 2019 är samtliga kort från Malmöhus län och Hallands län samt vissa kort från Kristianstads län tillgängliga digitalt. Resterande kort från Kristianstads län och Blekinge län kommer att publiceras under våren 2019 i takt med att de digitaliseras.

Tyvärr är de kort som ännu inte har digitaliserats avstängda för framtagning i läsesalen.

Vi kan dock besvara skriftliga förfrågningar och tillhandahålla kopior på samma sätt som hittills.

Vi har förhoppningar om att framöver kunna bygga en söktjänst med nya sökvägar in i materialet som kommer att förbättra och förenkla forskning i fordonsregistren. Med tanke på de förbättringar som görs hoppas vi att våra besökare har förståelse för eventuella besvär med denna insats, som alltså syftar till att rädda det viktiga materialet för framtiden och avsevärt förbättra tillgången.

En volkswagen bubbla

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg