Ett över hundra år gammalt sätt att redovisa arkiv håller på att ersättas av ett nytt. Riksarkivets föreskrifter för en verksamhetsbaserad arkivredovisning trädde i kraft den 1 januari 2009 och innebär att statliga myndigheters handlingar ska klassificeras och förtecknas efter processerna i myndigheternas egen verksamhet.

Föreskrifter om verksamhetsbaserad arkivredovisning (RA-FS 2008:4)

RA-FS 2008:4 trädde i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifterna är en ändring av de allmänna föreskrifterna om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1, ändr. 1997:4 och 2012:1).  

Vägledning till RA-FS 2008:4

En vägledning till föreskrifterna har tagits fram som ersätter de tidigare publicerade regelkommentarerna. Vägledningen förklarar bestämmelserna i Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning och motiverar förändringarna både utifrån ett offentlighets- och ett verksamhetsperspektiv. Vägledningen vänder sig till alla som arbetar med att hantera och strukturera de informationsmängder som uppkommer i en myndighets verksamhet.

Här är länk till vägledningen Redovisa verksamhetsinformation samt till en annan vägledning som handlar om Processorienterad informationskartläggning och som vi har tagit fram i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Frågor och svar om verksamhetsbaserad arkivredovisning

Här presenteras de vanligaste frågorna och svaren rörande verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Gå till sidan Frågor och svar om verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Kontakt

Myndigheters specifika frågor om hur de nya reglerna skall implementeras besvaras i första hand av kontaktpersonerna vid Tillsynsavdelningen. Läs mer under Tillsyn och rådgivning.