Aktuella nyheter från Riksarkivet Flöde med aktuella nyheter och pressmeddelanden från Riksarkivet. https://riksarkivet.se/Rss/nyheter sv Enklare att söka i Estoniasamlingen https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116493 Under den senaste tiden har M/S Estonias förlisning 1994 diskuterats flitigt i media, bland annat med anledning av en ny dokumentärfilm. Intresset för att veta mer om vad som gjorts från olika myndigheter sida sedan förlisningen har därmed ökat. Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116493 Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116492 Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra läsesalar? Nu kan du använda en ny tjänst som hjälper dig att beställa fram det material som du vill ta del av. Wed, 07 Oct 2020 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116492 Driftstörning på webbplatsen https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116297 Den 7 oktober klockan 08.00 kommer Riksarkivets webbformulär att stängas ned tillfälligt på grund av underhåll. Vi beräknar att vara igång igen under eftermiddagen eller senast dagen därpå. Mon, 05 Oct 2020 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116297 Öppen remiss av Föreskrifter om gallring efter skanning https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116340 Riksarkivet ger var och en som så önskar en möjlighet att svara på remissen av Föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning. Fri, 25 Sep 2020 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116340 Folkräkning 1930 https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116295 Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara personer fördelade på 29 församlingar i Östergötlands, Kalmar, Kristianstads, Skaraborgs och Värmlands län. Fri, 18 Sep 2020 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116295 Seminarium om underskrifter https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116261 Offentlig verksamhet står inför ständiga utmaningar. En sådan gäller underskrifter. Ett område med nya rättsliga regler, tekniska metoder och interaktioner mellan juridik och teknologi. Hur påverkar detta vad som hittills gällt för traditionell användning och hantering av underskrifter? Tue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116261 De samhällsviktiga arkiven - webbsänd seminarieserie från Riksarkivet https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116260 När och hur skall vi gå tillväga för att lära från vår historia när det gäller krishantering? Vad kan arkiven göra för att hjälpa framtida forskare att hitta svaren på sina frågor? Vad blir arkivariens roll när AI tar över? Hur kan man bevara information i 100 000 år? Det är några av de frågor som kommer att lyftas i Riksarkivets seminarieserie ”De samhällsviktiga arkiven” under oktober månad. Tue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116260 Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs – möjliggör långsiktig säkring av lokaler https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116254 Regeringen meddelade onsdagen den 9 september att man föreslår en anslagshöjning för Riksarkivet på 20 miljoner kronor årligen från och med 2021. Thu, 10 Sep 2020 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116254 Ny vägledning för fotografiskt material https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116252 För den som har frågor kring hantering av fotografiskt material finns nu en vägledning från Riksarkivet, som omfattar både analogt och digitalt material. Den är avsedd som ett hjälpmedel för identifiering och grundläggande bevarande av fotografier. Wed, 09 Sep 2020 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116252 Ny organisation inom Riksarkivet https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116248 Den 1 september träder en ny organisation i kraft inom Riksarkivet. Den ska bidra till förbättringar för användare och för myndighetens verksamhet. Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116248