Aktuella nyheter från Riksarkivet Flöde med aktuella nyheter och pressmeddelanden från Riksarkivet. https://riksarkivet.se/Rss/nyheter sv Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120655 Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda ner i sin helhet. Wed, 26 Jun 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120655 Uppdaterad arkivförordning: Förbättrad digital hantering och tydligare mandat https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120653 Den 1 augusti 2024 uppdateras arkivförordningen. Ändringarna kommer ge bättre förutsättningar för myndigheternas digitala hantering och ett tydligare mandat för Riksarkivet. Tue, 25 Jun 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120653 Ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2018:10 och 2009:1 https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120652 Riksarkivet ändrar sina föreskrifter om gallring och utlån av räkenskapsinformation samt om elektroniska handlingar. Tue, 25 Jun 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120652 Allvarlig kompetensbrist i kommunernas arkiv https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120643 40 procent av kommunerna har varken tillgång till en anställd arkivarie eller konsult med arkivarieutbildning på högskolenivå. Det visar en ny undersökning som Magasin K. Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120643 Digikult 2024 https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120637 Nu är programmet klart för höstens upplaga av Digikult den 1-3 oktober! Digikult är en årlig nationell konferens om tillgänglighet, delaktighet och utveckling för digitalt kulturarv i praktiken. Riksarkivet är en av flera arrangörer och vi medverkar i år med en workshop om transkribering och AI. Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120637 Riksarkivet i Almedalen https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120634 Under Almedalsveckan anordnar Riksarkivet två evenemang. Båda äger rum den 26 juni och med inriktning mot beredskapsfrågor. Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120634 Otillräckligt skydd för samhällsviktig information https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120625 Förbättringar krävs för att bevara och skydda information som är nödvändig för att upprätthålla eller säkerställa samhällets grundläggande funktion i händelse av kris, krig eller höjd beredskap. Det framhåller Riksarkivet i en redovisning till regeringen. Tue, 04 Jun 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120625 Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor ersätts av kompetensgemenskap https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120618 Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) ersätts från och med 1 juni av en kompetensgemenskap med SKR som ensam huvudman. Riksarkivet kommer fortsätta att vara en samverkanspartner i arbetet. Riksarkivet fortsätter likaså med den rådgivning gentemot kommuner och regioner som myndigheten har att utföra i enlighet med myndighetens instruktion. Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120618 AI ett paradigmskifte för arkiven https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120616 Riksarkivet har redovisat till regeringen hur vi arbetar med AI och vilka möjligheter som AI-teknik kan innebära för arkivsektorn. Rapporten är ett uppdrag som Riksarkivet fick i årets regleringsbrev. Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120616 Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120612 Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelligens (AI)? Vad betyder det att vi gör vi arkiven mer tillgängliga med AI? Och hur kan det underlätta för forskningen? I två avsnitt av Arkivpodden och två inspelningar från digitala föredrag får du svar på dessa frågor och många fler. Thu, 30 May 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120612