Aktuella nyheter från Riksarkivet Flöde med aktuella nyheter och pressmeddelanden från Riksarkivet. http://riksarkivet.se/Rss/nyheter sv Driftstörning på webbplatsen http://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=109939 Måndagen den 18 november genomförs underhållsarbete på webbplatsen mellan 16.30 och 22.00. Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100 http://riksarkivet.se/RSSItem109939 Riksarkivets inspel till forskningspropositionen http://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=115158 För att Sverige ska kunna möta de nya krav som forskare ställer måste vi öka takten på digitaliseringen av arkiv- och biblioteksbestånden. Insatserna behöver fokusera på breda satsningar av infrastrukturell karaktär. Detta för att skapa bredast möjligast nytta för framtida forskning och innovation, för utveckling av nya offentliga och kommersiella tjänster samt för demokratisk insyn och informationsförsörjningen i samhället. Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0100 http://riksarkivet.se/RSSItem115158 Riksarkivet inför gemensamma ramar för öppethållandet http://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=115155 Riksarkivet inför en gemensam ram för öppethållandet i alla sina läsesalar. Miniminivån är 20 timmar i veckan, maximinivån 30 timmar. Bemannad depå ska hållas öppen minst 10 timmar per vecka. De nya öppettiderna införs successivt under perioden 1 november-31 december 2019. Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0100 http://riksarkivet.se/RSSItem115155 Ny bok om ostindisk handel på 1700-talet http://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=115152 Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Men för att förstå kompaniets verksamhet man också se Sveriges etablering av ostindisk handel som en del i ett större internationellt mönster. Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 +0100 http://riksarkivet.se/RSSItem115152 Flera framsteg för avkodning av text i handskrivna material http://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=115150 Den 22 oktober anordnade Riksarkivet tillsammans med Digisam en workshop om Handwritten Text Recognition (HTR). Flera framsteg har gjorts de senaste åren. Bland annat har en programvara för HTR kallad Transkribus tagits fram inom det EU-finansierade projektet READ. Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 +0100 http://riksarkivet.se/RSSItem115150 Arkivens dag 2019 http://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=115136 Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019 Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 +0100 http://riksarkivet.se/RSSItem115136 Driftstörning i Riksarkivets IT-system http://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=115113 Riksarkivets alla IT-system kommer stängas ned för service under fredag den 1 november mellan 06:30 och 24:00. Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0100 http://riksarkivet.se/RSSItem115113 Digital beställning till läsesal http://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=115114 Digital beställning av arkivmaterial införs i fler läsesalar Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0100 http://riksarkivet.se/RSSItem115114 Ny dataleverantör http://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=115109 Vi hälsar Lerums kommunarkiv välkomna som ny dataleverantör Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0200 http://riksarkivet.se/RSSItem115109 Inspirerande och fullt av entusiasm - Hack for Heritage http://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=115108 Under helgen den 4-6 oktober 2019 samlades ett 70-tal personer från hela landet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby för att utforska nya användningsområden för det digitala kulturarvet. Riksarkivet var med både som samarbetspartner och deltagare. Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 +0200 http://riksarkivet.se/RSSItem115108