Aktuella nyheter från Riksarkivet Flöde med aktuella nyheter och pressmeddelanden från Riksarkivet. https://riksarkivet.se/Rss/nyheter sv Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120522 Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till historien som alias mer kända än skribenternas egna namn (Barbro Alving, Lennart Nyblom och Erik Zetterström). Det samma kan inte sägas om Köksbjörn, John Grogg och Mormors glädje. Nu finns ett register utlagt i vår söktjänst där du kan hitta personerna bakom den svenska presshistoriens både kända och okända signaturer och pseudonymer. Wed, 10 Apr 2024 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem120522 Riksarkivet kritiskt till utredningsförslag om kultursamverkansmodellen https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120474 I höstas lämnade en utredning (SOU 2023:58) förslag på förändringar av den så kallade kultursamverkansmodellen. Denna modell har funnits sedan 2011 och fördelar statliga medel via Kulturrådet till regionerna som i sin tur fördelar dessa vidare till regionala kulturverksamheter i sina län. Pengarna fördelas med utgångspunkt i regionala kulturplaner och i samråd med andra kulturmyndigheter och organisationer, däribland Riksarkivet. Wed, 27 Mar 2024 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem120474 Två seminarier om arkiv och krigsberedskap https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120473 Välkommen till två seminarier om arkiv och krigsberedskap med Riksarkivets Karin Åström Iko (riksarkivarie) och Marie Lennersand (säkerhetschef). Wed, 27 Mar 2024 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem120473 Synpunkter på Försvarsberedningens rapport Ds 2023:34 https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120462 Cybersäkerhet, digitalisering, säkra lokaler och frågan om beredskapsmyndighet är några av områdena som Riksarkivet tar upp i sitt inspel kring Försvarsberedningens senaste rapport. Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem120462 Ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1991:1 https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120459 Riksarkivet har utfärdat en föreskrift om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om statliga arkiv. Fri, 15 Mar 2024 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem120459 Förstärkt anslag till lokalkostnader och ny finansieringsmodell lyfts fram i budgetunderlaget till regeringen https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120449 Att få tillgång till och använda arkivmaterial och tillförlitlig information är en grundläggande rättighet i vår demokrati. Det är en förutsättning för öppenhet, rättssäkerhet och insyn. När man använder och bearbetar informationen i arkiven skapas ny kunskap och innovation. Tillgång till arkiven och kulturarvet ger möjlighet till delaktighet, sammanhang och perspektiv. Thu, 07 Mar 2024 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem120449 1930 års folkräkning uppdaterad https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120447 Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647 sökbara personer i 63 församlingar fördelade i fyra län. Thu, 07 Mar 2024 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem120447 Ny bok i serien Det medeltida Sverige https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120435 Det medeltida Sverige (DMS) är en vetenskaplig bokserie som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige. Den nu utkomna boken (DMS 2:8) behandlar Rekarne i Södermanland och är författad av Christian Lovén och Kaj Janzon. Tue, 05 Mar 2024 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem120435 Riksarkivet med i nytt råd för skydd av kulturarv https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120429 Riksarkivet är en av de myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Beredskapsplanering och Riksarkivets roll inom totalförsvaret har med anledning av säkerhetsläget i omvärlden varit högt prioriterat de senaste åren. Thu, 29 Feb 2024 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem120429 Remiss av nytt förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=120427 Riksarkivet har under en längre tid arbetat med att ta fram föreskrifter som ska ge personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv, det vill säga enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner, möjlighet att behandla personuppgifter i arkiv som är av allmänt intresse. Ett nytt förslag till föreskrifter har nu skickats ut på remiss. Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem120427