Aktuella nyheter från Riksarkivet Flöde med aktuella nyheter och pressmeddelanden från Riksarkivet. https://riksarkivet.se/Rss/nyheter sv Samarbete i fokus på konferens om digitalt kulturarv i praktiken https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116974 “Vi måste ta frågan om att digitalisera kulturarvet på allra största allvar”. Det var ett av budskapen från kultur- och demokratiminister Amanda Lind, inledningstalare på årets Digikult-konferens som ägde rum den 13-15 april. Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116974 Namninsamling för kvinnlig rösträtt https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116935 Som en del i det pågående demokratijubileet har Riksarkivet digitiserat underskrifterna från de ca 350 000 kvinnor som i en namninsamling 1913-1914 alla önskade en och samma sak: Rösträtt! Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116935 Ökat öppethållande i läsesalar från maj https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116937 Från och med den 3 maj planerar Riksarkivets att hålla läsesalarna öppna minst 6 timmar och högst 20 timmar per vecka. Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116937 Begränsade öppettider i läsesalarna https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=115441 Publicerades 2020-03-13, senast uppdaterad 2021-04-14. Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem115441 Krigsarkivets flytt genomförd https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116905 80 000 hyllmeter, 400 transporter, 10 000 utbytta arkivboxar och 1 lyftkran. Det är bara några av många siffror som kan beskriva processen att flytta Krigsarkivet till nya lokaler i Täby. Den största arkivflytt som Riksarkivet någonsin genomfört är nu i mål. Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0200 https://riksarkivet.se/RSSItem116905 RA-FS 2021:3, föreskrifter om gallring av säkerhetshandlingar https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116895 Den 26 mars publicerades Riksarkivet om föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar. Föreskrifterna träder i kraft den 15 april 2021. Fri, 26 Mar 2021 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem116895 Föreskrifter om gallring efter skanning https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116893 Den 26 mars publicerades Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning. Föreskrifterna träder i kraft den 15 april 2021. Fri, 26 Mar 2021 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem116893 RA-FS 2021:4, nya föreskrifter om överlämnande av arkiv https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116894 Riksarkivet har genom en ändring av 9 kap. RA-FS 1991:1 (senaste lydelse RA-FS 2019:2) beslutat nya föreskrifter om överlämnande av arkiv myndigheter emellan. Fri, 26 Mar 2021 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem116894 Riksarkivet kompletterar coronarapport https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116892 Regeringen har låtit kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt under pandemin. Riksarkivet vill i sammanhanget lyfta fram arkivens betydelse för samhällsutveckling och demokrati, bl.a. genom digitalt tillgängliggörande av arkivinformation. Wed, 24 Mar 2021 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem116892 Digitala frukostmöten med Riksarkivet https://riksarkivet.se/nyhetsarkiv?item=116879 Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter. Utgångspunkten har varit den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet "Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)". Fri, 12 Mar 2021 00:00:00 +0100 https://riksarkivet.se/RSSItem116879