Ämbetsvapen för Marika Markovits, biskop av Linköping 

2023-01-15

Idag vigs Marika Markovits till biskop i Linköpings stift av ärkebiskop Martin Modéus. Vid en biskopsvigning förväntas varje biskop anta och föra ett heraldiskt vapen. Biskop Marika Markovits vapen har tagits fram av statsheraldikern Davor Zovko.

Vapen för höga tjänstepersoner inom kristna kyrkor tjänar främst två syften: att visa personens ställning i kyrkans organisation samt att på ett enkelt och vackert sätt förmedla viktiga religiösa och moraliska budskap.

En biskop får "kvadrera" sitt eget vapen med sitt stifts vapen. Kvadrering är en mycket intim förening av två vapen där vapnen växelvis förenas så att stiftets vapen upptar den förnämsta platsen. I biskopens vapen visar således första och fjärde fältet Linköpings stiftsvapen. Andra och tredje fältet upptas av biskopens personliga vapen. Det senare är en tolkning av det vapen som biskopens grevliga släkt förlänats 1741 av den habsburgska drottningen Maria Teresia.

En mitra ovanför skölden samt en kräkla bakom skölden är heraldiska attribut för en biskop inom Svenska kyrkan. Här är kräklan försedd med pärlor från den välkända Frälsarkransen vars olika pärlor symboliserar det kristna livets olika sidor. Kvinnor brukar använda ovala sköldar och det är en tradition som svenska biskopar följer.

Biskop Marikas valspråk, Fatta mod Ge världen liv, är skapat utifrån två bibelord, ur Gamla (Ps 27:14) och Nya testamentet (Joh. 6:33). Biskopen vill visa på att Gud verkar genom historien, att människor i alla tider har satt sitt hopp till Gud och därigenom fattat mod inför stora utmaningar. Som biskop vill Marika Markovits ge människor kraft, mod och hopp i de utmaningar de möter i sina liv.

Bild 1 visar ämbetsvapnet, bild 2 visar biskopens personliga vapen. Bilderna har målats i pastell och tecknats i tusch av statsheraldikern Davor Zovko. Statsheraldikern emeritus Henrik Klackenberg har också deltagit i framtagandet av vapnet, bland annat genom att ta fram viktiga fakta om släktvapnets historia.

Ämbetsvapen för biskop Marika Markovits i Linköpings stift

Bild 1: Ämbetsvapen för biskop Marika Markovits i Linköpings stift. Teckning Davor Zovko (pastell och tusch)

Personligt vapen för biskop Marika Markovits i Linköpings stift

Bild 2: Personligt vapen för biskop Marika Markovits i Linköpings stift. Teckning Davor Zovko (pastell och tusch)

Kontakt
Davor Zovko

Visa hela nyhetsarkivet