Upphävande av RA-FS 2013:3 

2023-01-10

Riksarkivet har upphävt föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen (RA-FS 2013:3).

Kommittéer underställda regeringen kan fortsatt tillämpa RA-FS 2013:3 året ut men ska därefter följa Riksarkivets generella föreskrifter.

Länk till information om Riksarkivets generella föreskrifter: https://riksarkivet.se/generella-foreskrifter

Länkar till föreskrifterna om upphävande av RA-FS 2013:3: https://riksarkivet.se/rafs?item=170 och https://riksarkivet.se/rafs?item=169

Visa hela nyhetsarkivet