Två kulturarvsmyndigheter i samma hus i Göteborg när Institutet för språk och folkminnen flyttar in hos Riksarkivet 

2021-10-18

Sent i våras flyttade Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg på Institutet för språk och folkminnen (Isof) in hos Riksarkivet på Arkivgatan 9A i Göteborg. Därmed bidrar två myndigheter under Kulturdepartementet till att effektivisera statens lokalförsörjning och kommer kunna ge medborgarna en bättre service.

Bakgrunden till de gemensamma lokalerna är att Riksarkivet har haft behov av en mer kostnadseffektiv lokalförsörjning och såg möjlighet att förtäta befintlig verksamhet på Arkivgatan 9A. Samtidigt sökte Isof nya ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet i Göteborg. Genom en tradition av god samverkan hittades lösningar för att möjliggöra Riksarkivets förtätning och Isofs inflytt på Arkivgatan 9A. Under vintern och våren har ombyggnationer och flytt genomförts. Riksarkivet och Isof är nu glada att kunna öppna upp till ett hus med separata kontor och arkivmagasin men med gemensamma lokaler för besökare, arkivanvändare och samarbetsparter, samt delvis gemensamma personalutrymmen. 

I Göteborg bedriver Riksarkivet verksamhet genom att ta emot, förvara och tillgängliggöra arkiv från statsförvaltningen och privata sektorn. Arkiven tillhandahålls i läsesal eller genom att inkomna förfrågningar besvaras. Riksarkivet arbetar även med programverksamhet, undervisning och samverkan med andra.

Isof är en myndighet som samlar in, bevarar och forskar om dialekter, namn, språklig variation och folkminnen. Isof arbetar också med språkvård och språkpolitik och har till uppgift är att levandegöra och sprida vår kunskap samt att ge råd i språkfrågor.

Den 21 oktober klockan 11.00-11.30 firas invigning av de gemensamma lokalerna. Arrangemanget livesänds från den gemensamma läsesalen och är öppet för alla att ta del av via Riksarkivets Youtube-kanal. Vinjettbild för sändningen av invigningen.


 

Kontakt
Karl-Magnus Johansson

Visa hela nyhetsarkivet