Premiär för digitala ”Lunchföredrag från Riksarkivet” 

2021-10-14

Vill du veta mer om historiska händelser och företeelser, vad som finns i arkiven och hur du hittar information hos oss? Då kan föredragsserien ”Lunchföredrag från Riksarkivet” vara intressant för dig.

Domstolsforska 

Vi erbjuder tre digitala ”Lunchföredrag från Riksarkivet” under hösten 2021. Föredragen kommer att handla om domstolsarkiv, fastighetsforskning och om artificiell intelligens och medborgarforskning.

Inom Riksarkivet finns kunskap om arkivens innehåll, användning och funktion i samhället. För att dela med oss av denna kunskap, bjuder vi in till en serie digitala föredrag med premiär den 22 oktober kl. 11.30-12.30.

Höstens lunchföredrag

22 oktober – Domstolsforska!

Domstolsarkiven är ett av våra finaste källmaterial - både för släkt- och hembygdsforskare, skolan och yrkesforskare. Sällan kommer man närmare historiens människor än i domstolens innehållsrika arkiv. Claes Westling (Riksarkivet i Vadstena) berättar om domstolsforskning som är ett av hans specialområden.

Sista anmälningsdag: 20 oktober (se mer information om anmälan nedan).

19 november – Forska om fastigheter

I arkiv efter statliga myndigheter går det att hitta en mängd information om fastigheter, men inte lika mycket information om själva byggnaderna. Mona Bergman (Riksarkivet i Härnösand) berättar framför allt om de fastighetshandlingar man kan hitta i domstolsarkiven och i inskrivningsdomarnas och inskrivningsmyndigheternas arkiv.

Sista anmälningsdag: 17 november (se mer information om anmälan nedan).

17 december – Artificiell intelligens och medborgarforskning öppnar upp arkiven

Riksarkivet har sedan början av 2020 drivit ett projekt där tillämpningar av artificiell intelligens i kombination med medborgarforskning leder till att handskrivna arkiv transkriberas, vilket gör dem lättare att använda och söka i. Metoden har prövats på ett arkivmaterial från Göteborgs poliskammare från 1865 till 1903. Materialet innehåller bland annat cirka 100 000 personnamn och har inte tidigare varit tillgängligt digitalt eller sökbart i fritext. I föredraget berättar arkivarie Karl-Magnus Johansson (Riksarkivet i Göteborg) om projektet, metoden och ger exempel från det spännande arkivmaterialet.

Sista anmälningsdag: 15 december (se mer information om anmälan nedan).

Tid, plats och anmälan

Föredragen sänds via Zoom vid lunchtid, klockan 11.30-12.30. Du kan ställa frågor om dagens ämne i chatten under föredraget. Vi besvarar så många frågor som möjligt under de sista 15-20 minuterna vid varje tillfälle.

Du anmäler dig genom att skicka e-post till program[at]riksarkivet.se. Skriv ”Anmälan till lunchföredrag” och vilket/vilka datum det gäller i ärenderaden. Länk skickas till dig i god tid innan ditt/dina valda föredrag genomförs.

Varje föredrag spelas in och kan ses i efterhand (under två veckor) på Riksarkivets Youtube-kanal.

Visa hela nyhetsarkivet