Riksarkivets yttrande på betänkandet om ny pliktmateriallagstiftning 

2021-10-04

Riksarkivet lämnade den 30 september 2021 sitt yttrande på betänkandet Papper, poddar och...Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial - SOU 2021:32.

Riksarkivet säger sitt yttrande bland annat att frågan om format är central för möjligheten för digitalt bevarande över tid. Även om pliktlagstiftningen inte ska utgöra en onödig belastning för den som levererar pliktmaterial menar därför Riksarkivet att det inte är klokt att stänga dörren till att proaktivt påverka valen av format. Riksarkivet föreslår att Kungliga Biblioteket som pliktmaterialansvarig myndighet utökar sitt samarbete med Riksarkivet för en ensad syn vad gäller lämpliga format. Riksarkivet menar att då myndigheternas uppdrag är så närbesläktade är det av stort värde att samarbeta och dela Riksarkivets långa erfarenhet och kompetens på området.
Svaret finns publicerat här https://riksarkivet.se/remissvar.

Kontakt
Anders Åkerfeldt

Visa hela nyhetsarkivet