Forskningsinitierad digitalisering av kulturarvssamlingar 

2021-09-21

Välkommen till ett digitalt seminarium den 25 november 2021 om forskningsinitierad digitalisering av samlingar och arkiv. Målet är att bidra till bättre förutsättningar för samarbete mellan forskare och alla som arbetar med digitalisering av kulturarvssamlingar.

Seminariet riktar sig i första hand till forskare som planerar att ansöka om medel för projekt där digitalisering av arkivmaterial är nödvändigt, samt till arkivarier, bibliotekarier och antikvarier som vill utveckla bättre samarbete med forskare. Seminariet arrangeras gemensamt av Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

Under seminariet delar vi med oss av erfarenheter och kunskap från forskningsprojekt där digitalisering ingått. Du får även en god inblick i hur datahanteringsplaner och FAIR-principerna kan vara ett stöd för samarbetet och kan bidra till höjning av kvaliteten på det digitala kulturarvet.

 

Läs mer och anmäl dig till seminariet.

 

"Konsten att utgrunda andra människors tankar" av Johan Petter Marquard. Foto: Håkan Färje, National Library of Sweden (CC BY) 

"Konsten att utgrunda andra människors tankar" av Johan Petter Marquard. Foto: Håkan Färje, National Library of Sweden (CC BY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa hela nyhetsarkivet