Informationsförvaltning 2021 

2021-09-06

Nu är det dags att anmäla sig till Informationsförvaltning 2021. Konferensen går av stapeln den 12–14 oktober och arrangeras av Riksarkivet, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) och Föreningen för arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK).

Konferensen genomförs digitalt och arrangörerna ansvarar för en dag var. Riksarkivets dag på konferensen är den 14 oktober och inleds med en framtidsspaning av riksarkivarie Karin Åström Iko. Därefter kommer ni bland annat att kunna ta del av inslag som behandlar:

  • 30 år med arkivlagen
  • Behovet av arkivdata på internationella plattformar
  • Covid i de enskilda arkiven – vad blir kvar då?
  • Nya föreskrifter, vägledningar med mera från Riksarkivet
  • Valideringstjänst för elektroniska underskrifter
  • Erfarenheterna från planering och flytt av Krigsarkivets arkivbestånd
  • Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte


Hela programmet och alla medverkande hittar du på konferensens webbplats. Där finns  också all information om hur du anmäler dig  https://fai.nu/dag/dag-3-2021/

Visa hela nyhetsarkivet