Save the date! Seminarium om digitalisering och forskning i höst 

2021-08-25

Att digitalisera och beforska samlingar och arkiv - seminarium om förbättrade förutsättningar för digitalisering för forskning. När: 25 november kl 9-12. Var: Digitalt möte via Zoom

Seminariet hålls av Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. Informationen och diskussionerna är dock applicerbara på alla samlingar och arkiv inom kulturarvssektorn då processerna för digitalisering ser likartade ut. Vi riktar oss därmed till alla som forskar på eller som arbetar med digitalisering av kulturarv, inte enkom till forskare som arbetar med våra egna samlingar.

Syftet med seminariet är att skapa en transparent och öppen dialog mellan forskare och kulturarvsinstitutionerna som förvaltar samlingar och arkiv inför kommande utlysningar av forskningsmedel. Det handlar dels om kulturarvsinstitutionernas möjligheter och begränsningar med digitalisering och varför det är viktigt att en dialog förs redan inledningsvis inför en ansökan. Därtill önskar vi öppna upp för en dialog om vilka behov forskningen har och hur vårt stöd kan utvecklas och förbättras. Vår förhoppning är att seminariet är starten för en öppen och prestigelös samverkan som i förlängningen kommer att leda till starka forskningsansökningar och ett mer digitalt tillgängligt kulturarv


Sprid gärna informationen vidare i ditt eget nätverk. Länk till anmälan samt program kommer presenteras längre fram.

För frågor kontakta:

Kungliga biblioteket: Christopher Natzén
e-mail: Christopher.natzen@kb.se 
telefon: 010-709 31 55

Riksantikvarieämbetet: Åsa M Larsson
e-mail: Asa.larsson@raa.se
telefon: 08-5191 8241

Riksarkivet: Kim von Hackwitz
e-mail: Kim.vonhackwitz@riksarkivet.se
telefon: 010-476 84 24

 

Myndighetslogotyper 

 

 

Visa hela nyhetsarkivet