RA-FS 2021:3, föreskrifter om gallring av säkerhetshandlingar 

2021-03-26

Den 26 mars publicerades Riksarkivet om föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar. Föreskrifterna träder i kraft den 15 april 2021.

Författningen omfattar gallring av handlingar inom myndigheters arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd. I författningens bilaga 1 regleras gallring av handlingar i verksamhet som inte är säkerhetskänslig. I bilaga 2 regleras gallring av handlingar inom skydd av säkerhetskänslig verksamhet som den definieras i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Eftersom grundregeln för allmänna handlingar är bevarande är det endast de handlingar som får eller ska gallras som återfinns i författningen.

Eftersom personalsäkerhet inom säkerhetskänslig verksamhet omfattas av bilaga 2 har två handlingstyper utgått ur Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2019:1) om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet. Föreskrifter om ändringarna finns i RA-FS 2021:2.

Här kan du ta del av RA-FS 2021:3

Kontakt: riksarkivet[a]riksarkivet.se

Visa hela nyhetsarkivet