RA-FS 2021:4, nya föreskrifter om överlämnande av arkiv 

2021-03-26

Riksarkivet har genom en ändring av 9 kap. RA-FS 1991:1 (senaste lydelse RA-FS 2019:2) beslutat nya föreskrifter om överlämnande av arkiv myndigheter emellan.

Den huvudsakliga ändringen av föreskrifterna innebär att det införs en ny paragraf, 4 a §, som förtydligar i vilka fall bestämmelserna i 4 § om överlämnande av arkiv i samband med verksamhetsöverföring är tillämplig.

Enligt 4 § ska i normalfallet en myndighet som upphör helt eller delvis och vars verksamhet förs över till en annan myndighet lämna över sitt arkiv eller berörda delar av arkivet till den myndighet som tar över verksamheten.

I 4 a § förtydligas att överlämnade enligt 4 § endast avser sådan verksamhetsöverföring som beslutats av regeringen eller riksdagen.  4 § är därmed t.ex. inte tillämplig när en forskare byter lärosäte eller när myndigheter önskar överlämna arkiv sinsemellan utan samband med verksamhetsöverföring.

4 a § öppnar dock upp för att Riksarkivet i fall då 4 § inte är tillämplig kan meddela särskilda föreskrifter om överlämnande (RA-MS). Ett eventuellt överlämnande av arkiv kommer då bedömas från fall till fall och förutsätter en framställning om detta till Riksarkivet.

Här kan du ta del av RA-FS 2020:4

Kontakt: riksarkivet[a]riksarkivet.se

Visa hela nyhetsarkivet