Förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder ute på remiss 

2021-02-24

Riksarkivet bereder tillfälle för offentliga och privata verksamheter såväl som medborgare att yttra sig över en förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (dnr RA-KS 2021/18).

Sista datum för att inkomma med ett yttrande är 1 juni 2021, vilka ska ha skickats till riksarkivet@riksarkivet.se.

Vänligen ange i ämnesfältet till er e-post: "<namn> yttrande till remiss i ärende RA-KS 2021/18". Namn avser verksamhetens namn eller ert egna namn om ni svarar som enskild. Om ni svarar för en offentlig verksamhet, ange ert diarienummer. Till exempel:

  • Benjamin Yousefi yttrande till remiss i ärende RA-KS 2021/18.
  • Myndigheten för offentliga exempel (T-EX 2021-1) yttrande till remiss i ärende RA-KS 2021/18.
Kontakt
Benjamin Yousefi

Visa hela nyhetsarkivet