Ny arkivguide från Riksarkivet! 

2020-11-13

Statens roll inom hälso- och sjukvården är mer aktuell än någonsin och medicinhistoriska exempel åberopas flitigt i medierna. I en tid av pandemi kan kunskap om hur epidemisjukvård och smittskydd hanterats tidigare ge perspektiv. Läs om detta och mycket mer i vår nya arkivguide!

Vården och staten behandlar de centrala källorna till den svenska hälso- och sjukvårdens historia från medeltiden till 1960-talet. De berörda myndigheterna hade centrala funktioner och var belägna i Stockholm, men deras arkiv innehåller källor om hälso- och sjukvården i hela riket – alltså även Finland fram till 1809. Regionala och lokala förhållanden belyses ner till individnivå. Inskickade rapporter, rullor och verksamhetsberättelser vittnar om byråkratiska rutiner och medicinska metoder, men också om enskilda livsöden.

Del 2 av Vården och staten behandlar bland annat smittskyddet och epidemisjukvården, vården av psykiskt sjuka, rättsmedicinen och apoteksväsendet.

Boken kan du köpa via vår webbutik: https://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/bocker/varden-och-staten-del-2.html

Bild på omslaget till arkivguiden Vården och staten (del 2), utgiven av Riksarkivet 

Bildtext: Omslaget på arkivguiden Vården och staten. Källor till hälso- och sjukvårdens historia från medeltiden till 1967 (Del 2). Boken är skriven av Åke Norström.

Kontakt
Andreas Wallgård

Visa hela nyhetsarkivet