Enklare att söka i Estoniasamlingen 

2020-10-08

Under den senaste tiden har M/S Estonias förlisning 1994 diskuterats flitigt i media, bland annat med anledning av en ny dokumentärfilm. Intresset för att veta mer om vad som gjorts från olika myndigheter sida sedan förlisningen har därmed ökat.

Sedan 2011 förvaltar Riksarkivet Estoniasamlingen. Det är en digital informationsdatabas som är tänkt att underlätta sökandet efter dokumentation som på olika vis berör katastrofen och som finns tillgänglig i Sverige.

Estoniasamlingens innehåll är insamlat från 30-talet olika myndigheter, organisationer och anhörigföreningar. Det rör sig i första hand om handlingar som skrivelser, korrespondens, listor, tekniska rapporter, publikationer m.m. Till detta kommer också videofilmer och olika ljudinslag.

Sedan 2019 genomför Riksarkivet en teknisk modernisering av Estoniasamlingen och den är nu till största del tillgänglig via Riksarkivets söktjänst. Via söktjänsten ges förbättrade sökmöjligheter och en mer flexibel bildvisning på smarta telefoner, surfplattor och datorer utan krav på installation av någon särskild programvara. Estoniasamlingens faktasidor, ljudupptagningar och filmsekvenser finns tills vidare endast tillgängliga på den ursprungliga webbplatsen.

Kontakt
Ulf Jönson

Visa hela nyhetsarkivet