Seminarium om underskrifter 

2020-09-15

Offentlig verksamhet står inför ständiga utmaningar. En sådan gäller underskrifter. Ett område med nya rättsliga regler, tekniska metoder och interaktioner mellan juridik och teknologi. Hur påverkar detta vad som hittills gällt för traditionell användning och hantering av underskrifter?

Den 27 oktober 2020 anordnar Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor ett webbsänt seminarium: Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter. Samrådsgruppen har påbörjat en förstudie för att utforska vilka specifika frågeställningar som är i fokus hos kommuner och regioner. Förstudien ska ligga till grund för att ta fram lämpliga råd och stöd. Syftet med seminariet är att utifrån deltagarnas erfarenheter diskutera problem och dela goda exempel. Vi tror att det finns ett intresse att delta även utanför den kommunala delen av det offentliga Sverige. Därför inbjuder vi som arbetar med arkiv- och informationshanteringsfrågor i offentlig verksamhet att delta. Sista datum för anmälan är 15 oktober.

Mer information och länk till anmälan hittar du här: https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/arkivochdokumenthantering/samradsgruppen.4521.html

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor har funnits sedan 1984 och främjar samverkan mellan stat, kommuner och regioner inom arkivområdet. Huvudmän är Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner.
Kontakt
Andreas Wallgård

Visa hela nyhetsarkivet