Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs – möjliggör långsiktig säkring av lokaler 

2020-09-10

Regeringen meddelade onsdagen den 9 september att man föreslår en anslagshöjning för Riksarkivet på 20 miljoner kronor årligen från och med 2021.

- Nu ges Riksarkivet förutsättningar att genomföra nödvändiga byggprojekt. Det stärker oss i vårt uppdrag som arkivmyndighet att säkra tillgång till samhällsviktig information, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

I det budgetunderlag som lämnades in till regeringen i februari lyfte Riksarkivet behovet av nya lokaler, och begärde då drygt 20 miljoner i utökat anslag.

Samarbete med Skatteverket om nya arkivlokaler i Härnösand

Ett av Riksarkivet samhällsuppdrag är att säkra tillgången till arkivinformation, vilket förutsätter tillgång till funktionella arkivlokaler. Det kräver en långsiktig planering från Riksarkivet sida. Behoven av lokaler ökar i takt med att arkiv överlämnas från statliga myndigheter och andra, och idag har Riksarkivet mycket begränsat utrymme att ta emot arkiv.

Riksarkivet och Skatteverket har i en avsiktsförklaring uttryckt att vi vill samarbeta om nya arkivlokaler i Härnösand för de båda myndigheterna. Om regeringens förslag på en höjning av anslaget går igenom får Riksarkivet möjlighet att gå vidare med lokalprojektet i Härnösand. Myndigheten har också behov av nya lokaler i Göteborg.

- Vi måste ha en hållbar, klimatsmart och ekonomiskt långsiktig lösning för att förvara och bevara arkiv, där vi också tar till vara digitaliseringens möjligheter för att skapa åtkomst till arkiven. För staten blir det billigare och effektivare när flera myndigheter samverkar, och för Riksarkivet är det fördelaktigt att samarbeta med Skatteverket i ett byggprojekt, där vi kan få gemensam nytta av varandras kompetenser och resurser, säger Karin Åström Iko.

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet