RA-FS 2020:1, nya föreskrifter om gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet - ändring av RA-FS 2019:1 

2020-06-24

Riksarkivet har genom en ändring av RA-FS 2019:1 beslutat nya föreskrifter om gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet.

Författningen har beteckningen RA-FS 2020:1 och innehåller två ändringar. En ny paragraf som tillåter gallring av handlingar som efter en tid förlorar betydelse för löne- eller personal-administration, som till exempel kopior eller överflödiga sammanställningar och ett förtydligande om vad som avses med lönesammanställningar.

Visa hela nyhetsarkivet