Remiss av FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser) 

2020-06-09

FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser) är nu ute på öppen remiss med sista svarsdag den 30 september 2020.

Arbetet med FGS Databas bedrivs med Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur (BDI) vid Riksarkivet som färdledare. I projektgruppen ingår även Kommunalförbundet Sydarkivera som nu har tagit fram ett förslag till FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser) som bygger på standarden SIARD.

Riksarkivet inbjuder härmed alla som vill att lämna synpunkter på förslaget. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde att remissen besvaras av så många som möjligt.

Sista datum för att besvara remissen är den 30 september 2020.

Här finns mer information om remissen.


 

Kontakt
Tomas Wallin

Visa hela nyhetsarkivet