Ny bok om ostindisk handel på 1700-talet 

2019-11-12

Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Men för att förstå kompaniets verksamhet man också se Sveriges etablering av ostindisk handel som en del i ett större internationellt mönster.

Detta är utgångspunkten för boken Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln II – Strategier, sammanhang och situationer, utgiven av Riksarkivet.

Bild Ny bok om ostindisk handel på 1700-talet beskuren 

Strategier, sammanhang, situationer och ny forskning

Bokens nio fristående artiklar lyfter fram strategier för företagande och handel, sammanhang som på olika sätt var kopplade till kompaniets verksamhet, och situationer som påverkade den ostindiska handeln. Detta leder in i berättelser om storskalig smuggelverksamhet, våldsamma bränder, vetenskapliga framsteg och förödande feberutbrott. I boken presenteras även ny forskning om kopplingarna mellan det så kallade Ostendekompaniet, med bas i Österrikiska Nederländerna, om vilka läkemedel som fanns med och användes ombord på ostindiefararna, och om vilka nätverk som låg bakom rekryteringen till de tjänster inom Svenska ostindiska kompaniet där akademisk examen var meriterande eller krävdes.

Svårt att spåra arkivfragment

Ett område som gör forskning om Svenska ostindiska kompaniet fortsatt relevant är den komplexa arkivsituationen. Det har varit svårt att spåra arkivfragment från kompaniet och fortfarande, drygt 200 år efter att kompaniet upphörde, dyker det upp ”okända” arkivspår från verksamheten. I boken presenteras och analyseras tre tidigare okända skeppsjournaler som nu är identifierade och tillgängliga för forskningen.

Expertkunskap hos medförfattare

Bokens medförfattare, med stor expertkunskap inom området, är Christian Koninckx, professor emeritus i historia vid universitetet i Bryssel, Leos Müller, professor i historia och föreståndare för Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet, Kristina Söderpalm, tidigare museiintendent och hedersdoktor vid Göteborgs universitet, LarsOlof Lööf, tidigare försteintendent vid Göteborgs stadsmuseum, Elin Andersson, Fil dr i latin och ansvarig för Roggebiblioteket och Domkyrkobiblioteket i Kungliga Biblioteket.

Redaktörer för boken är S Bertil Olsson, professor emeritus i kardiologi, som även författat två av dess artiklar, och Karl-Magnus Johansson, arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.

Intresserad?

Boken finns tillgänglig i Riksarkivets webbshop:

Utgivningen av boken har möjliggjorts genom generösa bidrag från Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål, Kungl. Patriotiska sällskapet samt Stiftelsen Fru Mary von Sydows, f. Wijk, donationsfond.

 

Kontakt
Andrëa Grängsjö

Visa hela nyhetsarkivet