Grill 

2019-08-19

Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.

I registret som innehåller uppgifter om boställen, rusthåll, rotar och mycket annat kan du få fram t.ex. i vilket kompani och regemente samt rote en soldat verkade.

Källan är "Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket", ett bokverk som gavs ut 1855–1858 av Claes Lorentz Grill. Det här registret ersätter cd-skivan Grill som utgått ur webbutikens sortiment.

Sök i Grill

Visa hela nyhetsarkivet