Välkommen att lämna synpunkter på förslagen till FGS för databaser 

2019-06-26

Riksarkivet, Sydarkivera och Statens Servicecenter har tagit fram förslag på förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för databaser. Nu lämnas förslagen ut på remiss.

Förslagen gäller FGS Databas alternativ 1 (relationsdatabaser och register) baserat på ADDML och förslag på Anpassning av FGS Databas alternativ 1 (relationsdatabaser och register) för arkivleveranser.

Det är av stort värde att remisserna besvaras av så många som möjligt. Detta för att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen. Remisserna är öppna, vilket innebär att vem som helst kan besvara dem.

Sista datum för att lämna svar på remisserna är den 30 september 2019.
 
Här finns de två remisserna och information om hur du lämnar synpunkter:

Här kan du läsa mer om förvaltningsgemensamma specifikationer FGS

Kontakt
Magnus Geber

Visa hela nyhetsarkivet