Bidra till mer öppna data i den nationella dataportalen: hackathon den 1-2 februari 

2018-01-08

Är du utvecklare och brinner för öppna data? Vill du bidra till att mer öppna data syns i den nationella dataportalen öppnadata.se? Anmäl dig då till hackathon på Riksarkivet den 1-2 februari!

Idag utvecklas allt fler applikationer och tjänster med hjälp av öppna data. Riksarkivet förvaltar den nationella dataportalen oppnadata.se där man på ett samlat sätt kan få överblick över vilka data från den offentliga sektorn som finns tillgängliga för användning. I december publicerade vi en ny version av dataportalen där man även kan lämna önskemål om vilka data som man vill se i portalen. Riksarkivet anordnar nu tillsammans med Hack for Sweden och Arbetsförmedlingen ett hackathon med syftet att öka antalet öppna data i den nationella dataportalen som kan möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter.

 

Mer information och anmälan: https://oppnadata.se/2018/01/04/bidra-till-mer-oppna-data-i-den-nationella-dataportalen-hackathon-den-1-2-februari/

Kontakt
Susanne Danelius

Visa hela nyhetsarkivet